Corona: Nederlandse overheid verruimt en versoepelt regelingen voor ondernemers

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Zo vindt er onder andere een versoepeling plaats bij de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Vanaf 29 april 2020 kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de belastingvrije gift van 4000 euro. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). Verder wordt de looptijd van de regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlengd en wordt de toegang ertoe laagdrempeliger. Het budget van de SEED Capital-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Meer informatie over de regelingen leest u op de website van de Rijksoverheid.

Verdere berichten

Evenementen

GIP next to you

Finder