Deeltijdwerk in Nederland veel gebruikelijker dan in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen

In het grensgebied van Nederland-Duitsland zijn in 2016 duidelijke verschillen zichtbaar ten aanzien van aantallen en structuur van deeltijdarbeid. Dit is onderzocht door de statistische landelijke organisaties in Nederland (CBS), Niedersachsen (LSN) en Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), in het kader van het Interregproject “Arbeidsmarkt in de grensregio D-NL”. Aan Nederlandse kant van de grens werkt bijna de helft van de werkenden in deeltijd (53,7%), terwijl dit aan de Duitse kant van de grens gemiddeld 28,3% is.

Als de cijfers nader worden bekeken naar geslacht, leeftijd en kwalificaties, zijn grote structurele verschillen te zien tussen de grensregio´s. Aan beide zijden van de grens zijn het vooral vrouwen die in deeltijd werken. Aan Nederlandse kant werken 4 van de 5 vrouwen in deeltijd (83,1%), terwijl dit aan de Duitse kan ongeveer de helft van de vrouwen is (51,6%). Ook mannen aan de Nederlandse kant van de grens werken meer in deeltijd dan aan de Duitse kant van de grens, 26,8% tegenover 7,4%.

Bij de leeftijdsopbouw van deeltijdwerkers valt op dat aan de Nederlandse kant van de grens vooral jongeren in deeltijd werken, terwijl dat aan de Duitse kant vooral ouderen zijn. In Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen werken in de leeftijdscategorie van 15 tot 25 jaar17,9% in deeltijd. In de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar was dit bijna een derde (34,6%). Aan de Nederlandse grensregio hadden de 15 tot 25 jarigen het hoogste aandeel in deeltijdwerk (81,9%) en de leeftijdsgroep van 25 tot 45 jaar de laagste (46,5%).

Als wordt gekeken naar de kwalificatie van de deeltijdwerkers van op dat hier een groot verschil is tussen de Nederlandse en Duitse grensregio. Aan de Duitse kant van de grens ligt het deeltijdpercentage bij hoog gekwalificeerden (19,6%) op bijna de helft van die van laag gekwalificeerden (36,2%). Aan Nederlandse zijde van de grens bedroeg dit 44,1% bij hoog gekwalificeerden om 49,7% bij gemiddeld gekwalificeerden.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder