EUREGIO informeert over het in dienst nemen van personeel uit het buurland en de belastingvragen hieromtrent

Op 27 augustus kwamen medewerkers van de EUREGIO, het Duitse Finanzamt, de Nederlandse belastingdienst en geïnteresseerde werkgevers bij Hotel Driland in Gronau samen. Onderwerp van de bijeenkomst was om te spreken over het in dienst nemen van personeel uit het andere land en het belastingrecht vanuit werkgeversperspectief. Doe van de bijeenkomst was om de bijna 40 deelnemers een concreet overzicht te geven over de gevolgen voor de belastingen bij het in dienst nemen van personeel uit het andere land.

De aanwezigen werden door directeur bestuurder van de EUREGIO Christoph Almering begroet. Hij ging met name in op het Grensinfopunt van de EUREGIO, waar eerste informatie verkregen kan worden bij grensoverschrijdende vragen. Na de inleiding door Sonja Adamsky, adviseur bij het Grensinfopunt bij de EUREGIO hielden Anela Kovacevik van de belastingdienst en Daniela Riewe van het Finanzamt NRW een presentatie over de bijzonderheden waar een werkgever rekening mee moet houden als hij personeel uit het andere land in dienst heeft. Beide zijn medewerker bij het Team GWO, een speciaal informatiepunt van de Nederlandse, Duitse en Belgische belastingdiensten.

Tijdens de presentatie werden verschillende praktische voorbeelden gegeven om de problematiek inzichtelijk te maken. Zo waren er voorbeelden van een Nederlandse werkgever die een inwoner van Duitsland in dienst neemt en een Duitse werkgever die een inwoner van Nederland in dienst neemt. Tevens werden dan voorbeelden genoemd dat deze werknemer in beide landen werkzaam is. Bij deze voorbeelden werd duidelijk dat de sociale zekerheid een belangrijke rol speelt. Ook kwam het Duits-Nederlandse belastingverdrag aan de orde dat per 1 januari 2016 in werking is getreden.

Aansluitend hadden de deelnemers de gelegenheid vragen te stellen en hun mening te uiten. Het werd duidelijk dat bij grensoverschrijdend werken goede informatie nodig is, maar ook perspectieven opent in deze tijd van een tekort aan vakkrachten.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder