Factsheet erkenning en acceptatie van diploma´s in het beroepsonderwijs

Een speurtocht naar bestaande en vermeende problemen inzake diploma-erkenning in de Nederlands-Duitse grensregio

Sinds meer dan twintig jaar wordt erkenning van diploma’s, vooral in het MBO, genoemd als een van de belangrijkste belemmeringen op de grensoverschrijdende Nederlands-Duitse arbeidsmarkt. In de studie van Lambert Teerling wordt onderzocht of er problemen zijn met de erkenning van diploma’s in het beroepsonderwijs. Zo ja, waar die uit bestaan én of er mogelijkheden zijn die problemen op te lossen. De verkenning richt zich vrijwel uitsluitend op het MBO.

Een samenvatting van deze verkenning kunt u in onderstaande Factsheet lezen, het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder