Nieuws bij Kindergeld en andere uitkeringen voor grensarbeiders

Deskundigen op het gebied van gezinsbijslagen ontmoeten elkaar bij de EUREGIO – De nieuwe elektronische gegevensuitwisseling maakt een snellere verwerking van grensoverschrijdende aanvragen voor gezinsbijslagen (kinderbijslag in Nederland en Kindergeld in Duitsland) mogelijk.

Hoeveel kinderbijslag of Kindergeld krijg ik uit welk land? Heb ik recht op Elterngeld? Elk gezin met minstens één ouder die de grens overgaat, heeft met deze vragen te maken. Het is echter vaak moeilijk om de weg te vinden in alle regelingen die van toepassing zijn, zelfs als de rechten op gezinsbijslagen al bekend zijn.

Bij de EUREGIO zijn 11 september vertegenwoordigers van de Duitse en Nederlandse instanties bijeengekomen om van gedachten te wisselen over “Gezinsbijslagen – Uitkeringen voor gezinnen van grensarbeiders”. Er waren meerdere redenen om deze bijeenkomst te organiseren. In Nederland is de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse kinderbijslag naar de SVB in Groningen gegaan. Bovendien is in Duitsland de nieuwe Starke Gezinswet, die het recht op Kindergeld hervormt.

Belangrijk nieuws was dat de Nederlandse SVB en de Duitse Familienkasse sinds kort elektronisch hun gegevens uitwisselen. Dit is door de EU vereist, maar is in Europa nu voor het eerst in de praktijk gebracht.

Vertegenwoordigers van de SVB Groningen en van de Familienkasse Rheinland-Pfalz (Trier) benadrukten de goede samenwerking met collega’s van de andere kant van de grens bij de uitvoering van deze taak. Dit betekent dat de instellingen aan Duitse en Nederlandse zijde het voortouw nemen bij de uitvoering van de EU-doelstelling. Dit moet in het voordeel van de families met kinderen zijn, aangezien vereenvoudiging en versnelling van de aanvraagprocedures worden verwacht.

De deelnemers maakten van de gelegenheid gebruik om meer te weten te komen over de werkmethoden van hun collega’s aan de andere kant van de grens. Tevens werd de gelegenheid genomen om ook inhoudelijk op de problematiek in te gaan waar grensgangers met kinderen mee te maken krijgen en de bijzondere kenmerken en uitdagingen op het gebied van grensoverschrijdende gezinsbijslagen.

Gezinsbijslagen kunnen een belangrijk deel van het gezinsinkomen uitmaken. De Europese regels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend werk geen nadeel oplevert. Ook grensoverschrijdend werken is populair. Grensarbeiders maken niet altijd volledig gebruik van de voordelen waar zij recht op hebben. Dit is vaak te wijten aan een gebrek aan kennis over gezinsbijslagen en hoe en waar ze moeten worden aangevraagd.

Als een grensarbeider gezinsbijslag wil aanvragen, zijn verschillende individuele aspecten van belang. Zo spelen bijvoorbeeld de leeftijd van de kinderen en de hoogte van het inkomen een belangrijke rol. Maar ook of en waar de partner van de grensarbeider werkt. Om de persoonlijke rechten vast te stellen, is het daarom essentieel om alle gegevens van de individuele grensarbeider vast te leggen. Dit werd vooral geïllustreerd door een lezing over de effecten van de nieuwe Sterke Familiewet in Duitsland. Door wijzigingen in met name de Kinderzuschlag (een aanvulling op het Duitse Kindergeld) blijkt dat steeds meer grensarbeiders hiervoor in aanmerking komen.

Meer informatie over grensoverschrijdende werkzaamheden is te vinden op de website van de GrensInfoPunten: www.grensinfopunt.eu. Als alternatief kan ook een afspraak worden gemaakt voor een adviesgesprek door te bellen naar 053-4605151.

Het evenement vond plaats in het kader van het INTERREG V A-project GIP EUREGIO. Het project wordt medegefinancierd in het kader van het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Andere medefinanciers zijn onder meer de provincies Gelderland en Overijssel, de staatskanselarij van Nedersaksen en het ministerie van Economische Zaken van Noordrijn-Westfalen, alsmede de Kreisen Borken, Emsland, Grafschaft-Bentheim en Steinfurt, de regio’s Twente en Achterhoek, de gemeente Hardenberg en de EUREGIO.

Verdere berichten

Evenementen

GIP next to you

Finder