Ontvangers van een bedrijfspensioen betalen in Duitsland minder bijdragen

Ontvangers van een bedrijfspensioen die in Duitsland wonen en bij een Krankenkasse verplicht verzekerd zijn, worden vanaf 2020 ontlast. Hiervoor heeft de bondsraad in Duitsland een ontwerpwet aangenomen. Deze wet houdt in dat de bijdrage voor de Krankenversicherung over bedrijfspensioenen lager wordt. In grote lijnen ziet de regeling er als volgt uit:

Vanaf 1 januari 2020 geldt een premievrijstelling voor bedrijfspensioenen tot € 159,25 bruto per maand. Dit zorgt ervoor dat alleen bedrijfspensioenen die hoger zijn premieplichtig worden. Daarnaast hoeven gepensioneerden die een bedrijfspensioen ontvangen tot € 380,- maar de halve premiebedragen voor de Krankenversicherung te betalen. Dit betreft rond 60% van iedereen die in Duitsland een bedrijfspensioen ontvangt. Wie een hoger bedrijfspensioen ontvangt betaalt over het complete pensioen minus de vrijstelling de complete bijdrage betalen

De premievrijstelling over bedrijfspensioenen wordt met terugwerkende kracht van 10 jaar ingevoerd.

Deze regeling geldt ook voor diegenen die in Duitsland verplicht verzekerd zijn tegen ziektekosten en een Nederlands bedrijfspensioen ontvangen. De regeling is niet van toepassing op diegenen die via het CAK in Nederland tegen ziektekosten verzekerd zijn.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder