Woonlandfactor voor verdragsverzekerden in Duitsland te hoog vastgesteld

U woont in Duitsland en bent verdragsverzekerde? Dan hebt u over 2017, 2018 en 2019 te veel premie aan het CAK betaald. Van 2017 tot en met 2019 is de woonlandfactor voor Duitsland te hoog vastgesteld. Dan is bij u te veel verdragsbijdrage ingehouden of heeft u te veel verdragsbijdrage betaald.

Wat is de woonlandfactor?

Als verdragsgerechtigde inwoner van Duitsland, heeft u op basis van Europese regels recht op zorg ten laste van Nederland. Om de zorgkosten te dekken, bent u in Nederland de ‘verdragsbijdrage’ verschuldigd aan uitvoeringsorganisatie CAK. Het bedrag van de verdragsbijdrage is gekoppeld aan de zorgkosten in het land van uw woonplaats. Om die reden stelt CAK, in overleg met de Minister voor Medische Zorg, ieder jaar ‘woonlandfactoren’ vast.

Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen. CAK stuurt binnenkort een brief met uitleg en stort het teveel geïnde bedrag aan u terug.

Als blijkt dat u te veel verdragsbijdrage heeft betaald of te veel verdragsbijdrage is ingehouden, dan krijgt u dat van het CAK teruggestort. Bekijk wanneer en op welke manier u hierover bericht ontvangt:

  • Heeft u voor het jaar 2017 en/of 2018 een voorlopige jaarafrekening ontvangen? Dan ontvangt u nog een definitieve jaarafrekening met daarop de aanpassingen en juiste bedragen over deze jaren. CAK verwacht deze te versturen wanneer de inkomensgegevens via de Belastingdienst bekend zijn.
  • Heeft u voor het jaar 2017 en/of 2018 een definitieve jaarafrekening ontvangen? Dan ontvangt u een herziening met daarop de aanpassingen en juiste bedragen over deze jaren. De verwachting van CAK is dat deze in de eerste drie maanden van 2020 verstuurd worden.
  • Voor het jaar 2019 ontvangt u voor 30 september 2020 een voorlopige jaarafrekening met daarop de aanpassingen en juiste bedragen over dit jaar.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder