Hoe werkt het pensioenstelsel in Nederland?

Als je in Duitsland woont en in Nederland werkt, bouw je in Nederland over het algemeen twee pensioenen op: de wettelijke AOW en een bedrijfspensioen. Het is echter niet altijd duidelijk hoe de pensioenregelingen werken en op hoeveel pensioen je precies recht hebt. Daarom organiseren de GrensInfoPunten op maandag 29 april om 16:30 uur een […]

Ruim 86 duizend mensen werken in Nederland en wonen in Duitsland of België

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft samen met de collega´s uit Belgie, NordrheinWestfalen en Niedersachsen nieuwe cijfers over grensgangers in beeld gebracht. Ruim 86 duizend mensen werkten in Nederland als werknemer in 2021, terwijl ze in Duitsland of België woonden. Andersom zijn de aantallen die in Nederland woonden en in de buurlanden […]

Verhoging uitkering Duitse Rente per 1 juli 2024

In verband met de gestegen lonen in Duitsland wordt de Duitse Rente per 1 juli 2024 verhoogd. Hierdoor stijgt de Rentenwert van € 37,60 naar € 39,32. Dit is een verhoging van 4,57%. De hoogte van de Duitse Rente wordt bepaald door het aantal Rentenpunkten te vermenigvuldigen met de Rentenwert. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor […]

Dubbele belasting bij homeoffice Nederlanders in overheidsdienst

Veel Nederlanders die in overheidsdienst werken en in Duitsland wonen, worden door hun Duitse Finanzamt aangeschreven om een belastingaangifte in Duitsland te doen. Vaak met terugwerkende kracht over meerdere jaren. Het Finanzamt is van mening dat als deze werknemers vrijwillig naar Duitsland zijn gekomen en werkzaamheden in Duitsland uitvoeren, bijvoorbeeld in homeoffice, Duitsland ook het […]

Wonen in het buitenland: Burgerservicenummer (BSN) kwijt

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Uw burgerservicenummer (BSN) staat meestal op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs uit Nederland. U kunt het nummer ook online opzoeken via Mijnoverheid. Daarnaast vindt u het BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis. Soms kan het echter zijn dat u het […]

Versicherungsnummernachweis: gratis aanvragen

Het Versicherungsnummernachweis (vroeger Sozialversicherungsausweis) bevat het verzekeringsnummer, de voornaam of voornamen, de familienaam, de familienaam bij de geboorte en de afgiftedatum. Werknemers ontvangen het automatisch bij hun eerste baan. U hebt het Versicherungsnummernachweis nodig om u te identificeren voor sociale verzekeringsdoeleinden. Als het verloren, vernietigd of onbruikbaar is, kunt u een nieuwe Versicherungsnummernachweis aanvragen via […]

Duits-Nederlandse themadag ‘Gezinsbijslagen’

Werkt u als grenspendelaar in Duitsland of Nederland en heeft u vragen over Duitse en Nederlandse kinderbijslag of Duitse ouderschapsuitkering? Op 17 april 2024 houden de GrensInfoPunnten langs de Duits-Nederlandse grens een themaspreekuur over dit onderwerp. Tijdens dit digitale spreekuur kunt u rechtstreeks in gesprek met medewerkers van de betreffende instanties. Maak nu uw individuele spreekuurafspraak […]

Kinderkrankengeld voor kinderen aanvragen: hoe doen inwoners van Nederland dat?

Werknemers in Duitsland zijn bekend met het feit dat als je werkt en thuis voor je zieke kind moet zorgen, je in veel gevallen Kinderkrankengeld krijgt. Deze loonvervangende uitkering wordt betaald door het wettelijke zorgverzekeraar (Krankenkasse). Een van de voorwaarden hiervoor is dat het kind in Duitsland of Nederland wettelijk zorgverzekerd is en de verzorgende […]

Gezinsleden Nederlandse ambtenaren in de EU niet langer verzekerd in Nederland

Per 1 januari 2024 is de sociale verzekeringspositie van gezinsleden van ambtenaren die binnen de EU/EVA werken gewijzigd. Gezinsleden die in de andere lidstaat niet werken en geen kortlopende uitkering ontvangen, vallen vanaf dit jaar onder de socialezekerheidswetgeving van het land van de woonplaats. Daardoor zijn zij niet meer verzekerd voor Nederlandse volksverzekeringen AOW, Anw, […]

Belastingaangifte in Nederland vóór 1 mei

Wie in Duitsland of België woont en in Nederland een belastingaangifte moet doen, moet dat vóór 1 mei 2024 doen. In vorige jaren was de uiterste datum om een aangifte te doen 1 juli, deze datum is vanaf dit jaar vervroegd. Uitstel aanvragen Mocht het niet mogelijk zijn om de aangifte vóór 1 mei in […]