NRW: Coronaregels voor grootste deel geschrapt

Een einde aan de verplichte mondmaskers in het openbaar vervoer en een einde aan de verplichte quarantaine bij een coronabesmetting. Dat is wat inwoners van NRW kunnen verwachten met ingang van 1 februari 2023. De deelstaatregering laat de test- en quarantainevoorschriften eind januari vervallen. Dit betekent ook het einde van de testregels voor scholen en […]

Wonen in Duitsland of België, kinderopvangtoeslag uit Nederland

Als uw kind naar de dagopvang in Nederland of Duitsland/België gaat, u die kosten moet betalen en u in Nederland werkt, hebt u mogelijk recht op de kinderopvangtoeslag uit Nederland. In deze regeling is per 1 januari 2023 een wijziging gekomen, waardoor meer mensen voor een vergoeding in aanmerking komen en de vergoeding ook hoger […]

Podcast 7

In deze podcast Jacques Bazen en Paul van Loenen van Saxion Hogeschool (Enschede). Paul is teamleider en Jacques is docent. Bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van Saxion kunnen studenten Euregionale ervaring opdoen. Dit gaat in samenwerking met Duitse Hogescholen en ondernemers aan beide kanten van de grens. Nederlandse en Duitse studenten voeren samen een opdracht uit […]

Digitaal Themaspreekuur Gezinsbijslagen op 8 februari 2023

Advies over kinderbijslag, ouderschapsverlofuitkeringen en meer voor grenspendelaars   Op 8 februari 2023 houden de GrensInfoPunten een digitaal spreekuur met als thema gezinsbijslagen. Het aanbod is bestemd voor burgers die in Nederland of Duitsland werken en in het andere land wonen. Tijdens het spreekuur beantwoorden Nederlandse en Duitse deskundigen individuele vragen over kinderbijslag, kindgebonden budget […]

Nederlandse kiezers in het buitenland nu ook invloed op samenstelling Eerste Kamer

Nederlanders die buiten Nederland wonen hebben al vele jaren kiesrecht bij verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Vanaf 2023 komt daar een verkiezing bij: de verkiezing van de leden van het kiescollege niet-ingezetenen. Deze verkiezing geeft kiezers buiten Nederland (in het buitenland of in Aruba, Curaçao of Sint Maarten) invloed op de […]

Jobbonus voor grensgangers die in Vlaanderen wonen

De jobbonus is een maatregel van de Vlaamse overheid. Wie minder dan 2.500 euro bruto per maand verdient, krijgt één keer per jaar een bedrag dat kan oplopen tot 600 euro. Bent u grensganger? U kunt de jobbonus aanvragen, als u: in Vlaanderen woont; en in het buitenland werkt (= de Europese Economische Ruimte); en […]

Wonen in Duitsland, pensioen uit het buurland: energietoeslag (EPP)

Wie in Duitsland woont en alleen pensioenuitkeringen (dit geldt ook voor WIA- of WAO-uitkeringen) uit Nederland of België ontvangt kan vanaf 9 januari 2023 de energietoeslag (EPP) aanvragen. Het aanvraagformulier staat nu ter beschikking op de website van de Knappschaft Bahn See. Ontvangt u ook een Duits pensioen, dan hebt u de EPP in december […]

Werk en Duits pensioen: Nieuwe regels voor bijverdiensten

Vanaf 1 januari 2023 vervalt de grens voor bijverdiensten bij vervroegd pensioen. De grens voor bijverdienen bij een arbeidsongeschiktheidspensioen worden aanzienlijk verhoogd. Dit kondigt de Duitse regering aan op haar website. Vervroegd pensioen In Duitsland is het mogelijk een wettelijk pensioen te ontvangen vóór de feitelijke pensioenleeftijd. Dit betekent vaak dat het pensioen iets lager […]

Nederlandse kinderbijslag verhoogd

In verband met de toenemende levenskosten, heeft de Nederlandse regering besloten de kinderbijslag extra te verhogen. Daarom gelden vanaf 1 januari 2023 de volgende bedragen: Leeftijd Per kwartaal per kind Per maand per kind 0 t/m 5 jaar € 269,76 € 89,92 6 t/m 11 jaar € 327,56 € 109,19 12 t/m 17 jaar € […]

Digitale ziekmelding vervangt ‘Gelber Schein‘

De digitalisering van de ziektemeldingsprocedure in Duitsland gaat vooruit. Vanaf januari 2023 moeten werkgevers in Duitsland het bewijs van ziekte elektronisch opvragen bij de Krankenkasse (het ziekenfonds). Deze nieuwe procedure roept de vraag op, onder meer voor grensarbeiders, maar ook voor buitenlandse werkgevers, welke gevolgen dit zal hebben in een grensoverschrijdende context. Wonen in Duitsland, […]