Zorgverzekering en gezin

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent, bent u in Nederland verzekerd tegen ziektekosten. Uw gehuwde partner kan naar de regels van het Belgische recht met u worden meeverzekerd. Dit geldt ook voor uw kinderen. Werkt uw partner in België of in Nederland, dan heeft uw partner een eigen zorgverzekering of mutualiteit.

Ziektekosten verdragsverzekerde

Uw partner werkt niet en heeft ook geen uitkering? Dan kan hij/zij met u worden meeverzekerd. Uw partner is dan een zogenaamde verdragsverzekerde. Uw partner en kinderen hebben in dat geval bijna dezelfde rechten als u. De familie kan gebruikmaken van de gezondheidszorg in België naar het Belgische recht en in Nederland naar het Nederlandse recht.

Meeverzekerde familieleden die 18 jaar of ouder zijn, moeten een bijdrage betalen voor deze zorg. Deze bijdrage moet worden afgedragen aan het CAK en bedraagt € 111,88 per maand (2024).

Meer informatie voor verdragsverzekerden vindt u op de website van het CAK.

Hoe te regelen?

Om dit te regelen hebt u van uw Nederlandse zorgverzekeraar het formulier S1 (E106) nodig. Dit formulier levert u in bij uw Belgische mutualiteit. De mutualiteit zorgt dan voor de aanmelding bij het CAK. Van de Belgische mutualiteit ontvangt iedereen een pasje. Van het CAK ontvangen de meeverzekerden de zogenaamde EHIC (European Health Insurance Card). Dit is een Europese pas, waarmee de familieleden in Nederland gebruik kunnen maken van de basiszorg. Dit geldt ook voor noodhulp in andere landen (denk aan vakanties).

De EHIC vraagt u aan bij het CAK.

U zelf krijgt deze pasjes: van de Nederlandse zorgverzekering, de EHIC (soms op de achterkant van uw Nederlandse zorgpas) en de Duitse verzekering. Deze gebruikt u als volgt:

Land waar zorg gebruikt wordt
Welk pasje u hiervoor gebruikt
Nederland:Pas van Nederlandse zorgverzekeraar
België:Pas van Belgische mutualiteit
Een andere EU-lidstaat:EHIC (European Health Insurance Card)

 

Financiële afwikkeling in Nederland

Als uw familieleden gebruikmaken van de gezondheidszorg in Nederland, dan verloopt dit via zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Op deze website kunt u nalezen waarop uw familieleden in Nederland recht hebben en hoe de financiële afwikkeling is geregeld.

Zorgtoeslag

U bent tegen ziektekosten verzekerd in Nederland of verdragsverzekerde via het CAK en ouder dan 18 jaar? Dan kunt u eventueel in aanmerking komen voor zorgtoeslag. Wanneer u in Nederland verzekerd bent kunt u volledige zorgtoeslag aanvragen van maximaal € 123,- per maand (2024), afhankelijk van uw inkomen. Op de eventuele zorgtoeslag van verdragsverzekerden wordt een woonlandfactor toegepast. Daardoor is de maximale zorgtoeslag voor hen € 116,67, ook afhankelijk van het inkomen.

Een alleenstaande kan recht hebben op een toeslag als het jaarinkomen niet hoger is dan € 37.496. Als uw partner meeverzekerd is, zal uw eventuele zorgtoeslag ook hoger zijn. Gehuwden of samenwonenden kunnen recht hebben op zorgtoeslag als het gezamenlijke inkomen niet hoger is dan € 47.368. Tevens mag uw vermogen niet te hoog zijn. Op 1 januari 2023 mag u niet meer vermogen hebben dan € 140.213. Hebt u een partner? Samen mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 177.301.

Des te hoger het inkomen is, des te lager is de mogelijke zorgtoeslag. Een indicatie van de mogelijke zorgtoeslag kunt u uit deze tabel halen.

Aanvragen zorgtoeslag

Heeft de persoon die de zorgtoeslag wil aanvragen een DigiD, dan kan hij of zij zelf via mijn.toeslagen.nl de zorgtoeslag aanvragen. Is geen DigiD bekend, dan kunt u de aanvraagformulieren telefonisch opvragen bij de Belastingdienst Buitenland in Heerlen, telefoonnummer +31 555 385 385. Hiervoor is wel een burgerservicenummer (BSN) noodzakelijk. Heeft uw kind geen BSN, maar u hebt wel kinderbijslag van de SVB ontvangen? Dan heeft de SVB een BSN aangevraagd. Neem in dat geval contact op met de SVB om dit nummer na te vragen. In andere gevallen kan een BSN bij verschillende Nederlandse gemeenten worden aangevraagd. Meer informatie over het aanvragen van een BSN vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitkering uit Nederland

Ontvangt u een uitkering uit Nederland, op basis waarvan u via het CAK gebruik maakt van de zorg in België en Nederland, dan kan uw gehuwde partner ook meeverzekerd zijn. De zorg waar uw partner dan gebruik van kan maken is dezelfde als waar u gebruik van kunt maken. U moet er rekening mee houden, dat als een zorgtoeslag wordt toegekend voor iemand die verdragsverzekerde is (ziektekostenverzekering via het CAK), de woonlandfactor wordt toegepast.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt