Sanne van Mieghem, Jos Hendriks, Heike Xhonneux. © GrenzInfoPunkt Aachen-Eurode, T. Gärtner

Gemeente Gulpen-Wittem bezoekt GrensInfoPunt Aken-Eurode

Hoe wezenlijk de GrenzInfoPunkte zijn voor de euregionale arbeidsmarkt, is niet altijd onmiddellijk duidelijk. Onze partners en geldschieters vragen terecht wat we met hun geld doen.

Op 14 juni 2021 heeft Jos Hendriks (wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem) samen met Sanne van Mieghem (medewerkster toerisme en economie en Bedrijvencontactfunctionaris) een bezoek gebracht aan het GrensInfoPunt Aken-Eurode (GIP) om zich ter plekke te laten informeren.

Heike Xhonneux, hoofd van het GIP, legde uit hoe – en waarmee – het GIP de euregionale werkgevers en -nemers ondersteunt en zo een van de hoekstenen vormt voor een goed functionerende 360°-arbeidsmarkt. Naast de werkwijze, de feiten en cijfers en enkele vernieuwingen, deed zij ook verslag van de ontwikkelingen in de Coronapandemie, waarbij het GIP steeds meer betrokken werd – en wordt – bij de besluitvorming van (politieke) beleidsmakers aan alle zijden van de drie grenzen. De snelle toename van verzoeken van grensarbeiders en bedrijven aan de GrensInfoPunten in deze periode bewijst niet in de laatste plaats hoe belangrijk het is – vooral in tijden van crisis – te beschikken over een instelling die gespecialiseerd is in het bijhouden van een overzicht van de grensoverschrijdende arbeids- en economische markt.

Jos Hendriks is het daarmee eens: “Het is goed dat de burgers en bedrijven van onze gemeente ook in de toekomst een beroep kunnen doen op de expertise van het GrensInfoPunt Aken-Eurode en hier een aanspreekpunt vinden voor hun vragen over werken en wonen in de drie landen.

Als u ook meer wilt weten over het GrensInfoPunt Aken-Eurode, kunt u meer informatie vinden op deze website. U kunt de gemeente Gulpen-Wittem online bezoeken op www.gulpen-wittem.nl.

 

 

Download artikel: Gulpen-Wittem_in_AC

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe