ITEM DigiD enquête

Expertisecentrum ITEM doet onderzoek naar een aantal aspecten waarmee grensarbeiders te maken krijgen. Eén van deze zaken, is de (on)mogelijkheid een DigiD te verkrijgen.

De DigiD is een digitale identiteit, waarmee met Nederlandse overheids-, zorg-, en andere instanties online gecommuniceerd kan worden. Een DigiD wordt in eerste instantie alleen ter beschikking gesteld aan personen die in Nederland wonen. Een uitzondering wordt gemaakt voor personen met de Nederlandse nationaliteit welke in het buitenland wonen: zij kunnen via een speciale procedure alsnog een DigiD krijgen. Hiermee zijn de meeste personen die in het buitenland wonen en bijvoorbeeld in Nederland werken, echter niet geholpen.

Expertisecentrum ITEM wil te weten komen hoeveel mensen ermee te maken hebben dat zij wel een DigiD zouden willen gebruiken, maar deze niet kunnen krijgen. Wij zijn er tevens in geïnteresseerd, met welke instantie de communicatie hierdoor wordt bemoeilijkt.

Woont u buiten Nederland, heeft u niet de Nederlandse nationaliteit, en kunt u daardoor geen DigiD krijgen, hoewel u dat wel graag zou willen gebruiken? Vul dan vóór 29 april 2018 deze enquête in!

Enquête: https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8cPGj1vQvge8y33

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe