Voortzetting service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling

Het Servicepunt Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA) Euregio Maas-Rijn gehuisvest in het Eurode Business Center (EBC) in Kerkrade/Herzogenrath heeft de afgelopen jaren met meer dan 600 bemiddelingen bewezen een onmisbare partner te zijn in grensoverschrijdende arbeidsmarktinitiatieven. De samenwerkende partners binnen SGA hebben daarom op 27 januari, onder voorzitterschap van wethouder Schneider een voorgangsdocument ondertekend. Wethouder Dion Schneider (Arbeidsmarkt): “Voortzetting na het einde van de opgezette pilot, uitbreiding van het Team Grensarbeid en nu een voortgang voor 2021-2022 was niet alleen logisch, maar ook noodzakelijk.”

Voortgangsdocument

De partners in deze samenwerking: UWV WERKbedrijf Zuid-Limburg, Bundesagentur für Arbeit Agentur für Arbeit, Aachen-Düren / EURES, Werkgevers Service Punt Parkstad, Podium 24 (Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland), Werkgevers Service Punt Westelijke Mijnstreek, Jobcenter Städteregion Aachen en Gemeente Kerkrade als hostingorganisatie, ondertekenden het Voortgangsdocument SGA 2021-2022. Daarbij gesteund door de verbonden partij MKB Parkstad Limburg.

Om de ondertekening van het SGA-Voortgangsdocument 2021-2022 vast te leggen werd, in verband met de geldende coronamaatregelen in plaats van een fysiek evenement, een film gemaakt met de partners die ondertekenen. De quotes verwoorden de hoge mate van betrokkenheid, waarmee samen wordt doorgebouwd aan een toekomstbestendig en duurzaam SGA.

Bekijk via deze link de film: https://www.euregiobizz.nl/nl/film/sga-voortgangsdocument-ondertekening

Euregionale arbeidsmarkt

In een geografische grensregio als de Euregio Maas-Rijn is een transparante, grensoverschrijdende arbeidsmarkt een basisvoorwaarde voor een attractief economisch vestigingsklimaat met internationale uitstraling. Ondanks de nauwe economische betrekkingen tussen Nederland, Duitsland en België in de Euregio Maas-Rijn, blijven de grenzen in menig opzicht nog een scheidende factor. Bovendien bleken en blijken de structuren en degenen die daarin werkzaam zijn, vaak al decennia lang nationaal gericht te zijn. Hierdoor is met name de grensoverschrijdende arbeidsmarkt er een die bestaat uit onafhankelijke ‘halve cirkels’, elk gericht op het eigen achterland weshalve niet ten volle geprofiteerd kan worden van de banen, voorzieningen en arbeidspotentieel, die zich aan de andere kant van de grens bevinden.

 

Met de integratie van de arbeidsmarkten tot één grensoverschrijdende, euregionale arbeidsmarkt wordt bevorderd om te komen tot een grotere aantrekkingskracht. Daarnaast streeft men naar optimalisering van de mogelijkheden en carrièrekansen voor werkzoekenden en grensbewoners én tot een verbetering van het euregionaal vestigingsklimaat met een internationale uitstraling.

 

600 bemiddelingen

Eén van de basisvoorwaarden voor een transparante en grensoverschrijdende arbeidsmarkt is de aanwezigheid van een duurzame informatie- en adviesstructuur. Dit heeft ertoe geleid dat de Service Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling (SGA Kerkrade) in 2016 werd opgericht. Het team van SGA EMR, Kerkrade-Herzogenrath heeft vanaf juli 2016 tot en met december 2020, meer dan 600 bemiddelingen weten te realiseren. Dit in intensieve samenwerking met het GrensInfopunt. Al meer dan 600 keer hebben mensen een baan gevonden aan de andere kant van de grens door tussenkomst van dit enthousiaste team. Het aantal mensen die vanuit Nederland in Duitsland aan de slag gingen en andersom is daarbij nagenoeg gelijk. Een succesverhaal, deels in coronatijd. Werknemers die weer een toekomstperspectief kregen, door te kijken naar hun competenties. Ze kansen te bieden en tegelijkertijd alle vragen te beantwoorden die er spelen rond werken over de grens. Voor zowel de werknemer als de werkgever.

 

Verdere berichten

Evenementen

Hier finden Sie
Grenzinfopunke in Ihrer Nähe