Duitsland verhoogt minimumloon per 1 januari 2019

Alle werknemers in Duitsland vanaf 18 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat een medewerker minimaal moet ontvangen als hij werkt. Het minimum uurloon is van toepassing op alle werknemers van 18 jaar en ouder die onder het Duitse recht vallen. Daarnaast geldt het minimum uurloon ook voor bepaalde stagiairs. Werknemers die tijdelijk in Duitsland werkzaamheden verrichten, hebben eveneens recht op het minimum uurloon. Dit recht volgt uit de Duitse Wet op het detacheren van werknemers (Arbeitnehmerentsendegesetz).

Per 1 januari 2019 verhoogt de Duitse overheid het brutominimumloon naar € 9,19 bruto per uur. Vanaf 1 januari 2020 zal dit € 9,35 bruto per uur bedragen. Het minimum uurloon moet over elk gewerkt uur worden betaald, dus ook over overuren. Maar: als het feitelijk uurloon hoger is dan het minimum uurloon, dan is doorslaggevend of de werknemer (dan wel de stagiair) in een maand minimaal gemiddeld het minimum uurloon heeft ontvangen. Daarnaast mogen bepaalde toeslagen worden verrekend met het minimum uurloon. Dit heeft de Duitse cassatierechter voor arbeidszaken (Bundesarbeitsgericht) bepaald.

Anders dan naar Nederlands recht wordt het Duitse wettelijk minimum uurloon niet aangevuld met een verplichte vakantietoeslag. Voor zover een vakantietoeslag maandelijks wordt betaald, zal deze echter naar Duits recht over het algemeen ook met het minimum uurloon mogen worden verrekend.

Als werknemers (of stagiairs) op basis van hun arbeidsovereenkomst (of stage-overeenkomst), dan wel op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst, recht hebben op een hoger uurloon, dan wijzigt er niets. In andere gevallen zal de werkgever moeten nagaan of de arbeidsovereenkomst (of stageovereenkomst) moet worden aangepast. Daarom is het noodzakelijk extra alert te zijn bij werknemers die een zogeheten mini-job hebben. Bij deze werknemersgroep kan namelijk het Duitse fiscale voordeel door de (verplichte) verhoging van het minimum uurloon verloren gaan. Dat is het geval als de werknemers daardoor boven het drempelbedrag van een mini-job uitkomen.

Ook stijging Nederlands minimumloon

In Nederland hebben alle werknemers vanaf 22 jaar recht op het wettelijk minimumloon. Het wettelijk minimumloon geldt voor vast en tijdelijk personeel, oproepkrachten, payrollmedewerkers, uitzendkrachten, werknemers met een tewerkstellingsvergunning, personeel van aannemers of onderaannemers en voor mensen die na hun AOW blijven doorwerken.  Per 1 januari 2019 verhoogt de Nederlandse overheid het wettelijk brutominimumloon bij een volledig dienstverband naar € 1.615,80 per maand, € 372,90 per week, € 74,58 per dag en € 9,33 per uur