Financiering GIPs ook na 2020 verzekerd

Op 19 november was minister-president Mark Rutte voor regeringsoverleg te gast bij minister-president van Noordrijn-Westfalen Armin Laschet in de Staatskanzlei in Düsseldorf. Op de agenda stond onder meer de toekomst van de GrensInfoPunten.

De Duitse minister van Europese Zaken Stephan Holthoff-Pförtner en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops delen in het bijzonder de opvatting dat werknemers en werkgevers, maar ook leerlingen en studenten, die over de grens in het buurland pendelen of van plan zijn dit te doen, een goede en betrouwbare informatie-infrastructuur nodig hebben om deze stap te kunnen zetten. Zij waarderen in dezen het werk van de GrensInfoPunten (GIPs) aan de grens van Nederland en Noordrijn-Westfalen. De bewindslieden stellen daarom het besluit van het comité van toezicht van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland, om vervolgfinanciering van de GIPs tot eind 2020 mogelijk te maken, zeer op prijs.

De staatssecretaris en de minister bekrachtigen hun voornemen om de GIPs aansluitend een duurzame financiële basis te verschaffen. Zij komen in beginsel met elkaar overeen dat de financiering evenredig uit Duitse en Nederlandse middelen dient plaats te vinden. Daarbij zal aan Nederlandse zijde het Rijk de helft bijdragen en afspraken maken met provincies en grensregio’s om tot een sluitende financiering te komen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen zal aan Duitse zijde de financiële hoofdverantwoording voor de financiering van de GIPs op zich nemen, waarbij ook afspraken zullen worden gemaakt met de grensregio’s voor hun financieel aandeel.

De Nederlandse regering zal reeds met ingang van het jaar 2019 middelen voor de financiering van de GIPs ter beschikking stellen die voor een kwaliteitsslag van de dienstverlening en digitale informatievoorziening ingezet kunnen worden. De regering van Noordrijn-Westfalen zal ervoor zorgen dat het deelstaatparlement vanaf het begrotingsjaar 2021 de nodige financiële bijdragen beschikbaar stelt.

Foto (c) Land NRW / Mark Hermenau