Ontwikkeling van een Fair Mobility Tool voor grenspendelaarsadvies

Op 11 juni vond in de Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg de bijeenkomst van de Interregionale Raad van Vakbonden (IGR) Maas-Rijn, Rhijn-IJssel en Schelde-Kempen plaats. Frank Thon van de Duitse vakbondorganisatie DGB Niederrhein leidde het evenement, waar het onderzoeksrapport over de ontwikkeling van een Fair Mobility Tool (FMT) voor grenspendelaarsadvies gepresenteerd werd. Deze FMT zal door het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) worden ontwikkeld.

ITEM: “Het doel van een FMT is het ontwikkelen van een instrument dat het voor werknemers in de grensregio(‘s) – tussen België, Duitsland en Nederland – mogelijk maakt op een eenvoudige manier te checken of hun werksituatie met de geldige wetgeving overeenstemt.”

Tijdens de aansluitende discussie werd duidelijk dat alle aanwezigen voorstander van zo’n FMT waren. Daarbij werd wel het argument aangedragen dat de FMT bijvoorbeeld ook door Poolse grenspendelaars die in Duitsland wonen en in Nederland werken, gebruikt moet kunnen worden. Gedurende het jaar zullen gesprekken over de inhoud, de programmering en de implementatie van de FMT worden gevoerd. Tenslotte werd benadrukt dat het belangrijk is om het advies van de FMT te combineren met een persoonlijk gesprek, zoals dat bijvoorbeeld door de GrensInfoPunten wordt aangeboden. Aanvankelijk zal de FMT enkel voor Nederlandse, Belgische en Duitse grenspendelaars aangeboden worden. Op een later tijdstip kan er aan een uibreiding naar andere nationaliteiten worden gedacht.