Vakantiedagen in Duitsland: hoe lang mag het personeel met de beentjes omhoog zitten?

De tijd van volle stranden, lege kantoren en een postvak in gevuld met out-of-office-replies is weer bijna voorbij. Maar hoe lang mag een vakantie voor Duitse werknemers eigenlijk duren? En mogen werknemers in alle sectoren rekenen op evenveel vrije dagen? Compensation Partner voerde een enquête uit onder 200.676 werknemers en brancht de resultaten in kaart.

Iedere werknemer heeft wettelijk recht op minimaal 24 werkdagen verlof. Dat geldt echter bij een zesdaagse werkweek. Werknemers met een reguliere vijfdaagse werkweek hebben dan recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar, ofwel vier weken. Volgens de resultaten van de enquête ligt het gemiddelde echter hoger: op 28,9 vakantiedagen per jaar.

Leraren hebben de meeste vakantiedagen

Docenten hebben vanwege de schoolvakanties met in totaal 65 dagen veruit het meeste vakantie. Deze dagen moeten echter ook gedeeltelijk worden gebruikt voor de follow-up en de voorbereiding van de lessen. Daarbij komt dat leraren hun vakantiedagen niet vrij kunnen inplannen. Zij zijn gebonden aan de vakantieperiodes in de betreffende deelstaat. Daarbuiten mogen zij geen vakantie nemen, tenzij er sprake is van een plotselinge ziekte of overlijden in familiaire kring.

Beroepen met weinig vakantiedagen

Directeuren hebben niet veel vrije dagen. Volgens uitkomsten van de enquête heeft men in deze functie ongeveer 21 vakantiedagen per jaar, wat ongeveer overeenkomt met het wettelijk voorgeschreven minimumaantal voor een vijfdaagse werkweek. Ook advocaten hebben met 21,5 vakantiedagen relatief weinig tijd voor ontspanning. Gevolgd door softwareontwikkelaars in de front- en backend, tandtechnici, timmerlieden, industriële monteurs en lassers, elk met ongeveer 23 vakantiedagen.

Hoe hoger de leeftijd, hoe meer vakantie?

Groeit het aantal vakantiedagen met het ouder worden? Dat is nauwelijks terug te zien in de statistieken, want terwijl medewerkers onder de 20 dagen ongeveer 28 vakantiedagen kunnen opnemen, krijgen werknemers van 50 jaar maar een dag meer.

In welke branche heeft men het meest vakantie?

Werknemers van de overheid, banken en ziekenhuizen kunnen blij zijn, want volgens de enquête hebben zij met gemiddeld 30 vakantiedagen het meeste verlof.
Werknemers in de reclame- en pr-wereld zijn met 27 dagen slechter af. Dat geldt met 26 dagen ook voor callcenter en horecamedewerkers.

Medewerkers met minimaal 30 verlofdagen

De experts van Compensation Partner hebben ook vastgesteld in welke sectoren het aandeel werknemers met meer dan 30 vakantiedagen het hoogst is. Ook hier staat retail op de eerste plaats met een aandeel van 21 procent. In culturele instellingen heeft ongeveer een op de zeven medewerkers minimaal 30 dagen verlof. Daarna volgen ziekenhuizen met 13 procent en maatschappelijke instellingen met 12 procent.

Callcenters en de cosmetica-industrie hebben met slechts 1 procent het laagste percentage werknemers met minstens 30 vakantiedagen. Ook de reclame-, PR-, juridische en fiscale sector biedt zijn werknemers in maar 2 procent van de gevallen meer dan 30 vakantiedagen aan.

Het originele Duitse artikel kan hier worden nagelezen.