Werkzaamheden in Duitsland

Bij werkzaamheden in Duitsland moet aan een aantal verplichtingen worden voldaan. Zo moet worden aangetoond dat het in Duitsland geldende minimumloon van ten minste €8,84 bruto per uur wordt uitbetaald. Hiertoe bestaat een meldplicht bij de Duitse douane (Zoll). Vanaf 1 juli 2017 is de gebruikelijke aanmeldingsmogelijkheid via fax komen te vervallen. De melding is uitsluitend nog mogelijk via een online portaal. Hiertoe moet men zich vooraf eenmalig registeren. Wilt u meer weten, stuur dan een mail aan gip@euregio.org.