Niet op de juiste manier ziekmelden leidt tot problemen

 

Veel Nederlandse grensgangers die in Duitsland werken, weten niet dat er speciale procedures zijn om zich ziek te melden. Het komt regelmatig voor dat daardoor over soms enkele weken geen loon kan worden doorbetaald.

Deze noodkreet komt vanuit UWV, die hier steeds vaker mee wordt geconfronteerd. De afdeling Bijzondere Zaken van UWV, ziet dat grensgangers hierdoor in de problemen komen. `Wij krijgen steeds vaker telefoontjes van grensgangers die in Duitsland werken en zich niet op de juiste manier hebben ziekgemeld. De financiële gevolgen kunnen groot zijn. Als een Duitse werkgever geen bewijs heeft dat zijn werknemer ziek is, hoeft hij over die periode geen loon te betalen. Als een zieke werknemer zich een paar weken te laat bij UWV ziek meldt, kan dat zomaar een maandloon schelen. Ook kan het tot gevolg hebben dat je helemaal geen Duitse ziekengelduitkering (Krankengeld) gaat ontvangen als je langere tijd ziek bent.´

Als je in Duitsland werkt en ziek wordt, moet je binnen 3 dagen na de eerste ziektedag een bewijs kunnen overleggen, dat je ziek bent. Als je in Duitsland woont en werkt, wordt dit bewijs (een zogenaamde Arbeitsunfähigkeit Bescheinigung) uitgeschreven door een Duitse huisarts. Dit bewijs wordt voor een bepaalde tijd uitgeschreven (maximaal 4 weken). Woon je in Nederland, dan mag een in Nederland gevestigde huisarts dat niet! Daarom dien je, naast je werkgever, ook meteen het UWV (0900-9294) te bellen om je ziek te melden. UWV:´Wij zorgen ervoor, dat u, uw werkgever en de Duitse Krankenkasse het juiste bewijs krijgen over uw ziekmelding.´

Werknemers die op grond van dit bewijs een Duitse ziekengelduitkering (Krankengeld) van hun Krankenkasse ontvangen moeten zich ook daarna aan speciale regels houden. UWV: ´Ontvangt je Krankengeld van de Duitse Krankenkasse, dan moet je er op letten dat je op tijd bent met het aanvragen van een nieuwe uitsteldatum. Als je hiermee te laat bent, heeft dat ook tot gevolg dat de Krankenkasse het Krankengeld stopzet. Deze uitkering wordt dan niet opnieuw toegekend.´

In principe bewaakt het UWV dat er tijdig een nieuwe uitsteldatum wordt verstrekt, maar de eindverantwoording ligt bij de grensarbeider. Dreigt de nieuwe uitsteldatum niet tijdig te zijn verlengd, moet de grensarbeider dit onmiddellijk melden bij UWV.

Hoe de procedure in zijn werk gaat staat op de website van de GrensInfoPunten.

Meer informatie over de procedure vindt u ook op de website van UWV.

Verdere berichten

Evenementen

Grensinfopunten in de buurt

Finder