Aanvragen A1-verklaring op tijd indienen

Werkgevers die iemand in dienst hebben die in het buitenland woont en voor deze werkgever thuiswerkt, moeten een A1 verklaring aanvragen. Dit is een aanvraag op basis van de telewerk-kaderovereenkomst die op 1 juli 2023 is ingegaan. Als de aanvraag vóór 1 juli 2024 wordt gedaan, kan dit met terugwerkende kracht tot uiterlijk 1 juli […]

Hervorming Belgisch pensioenstelsel

Op 4 april 2024 heeft het Belgische Parlement de hervorming van het Belgisch pensioenstelsel goedgekeurd. De hervorming introduceert een nieuwe pensioenbonus, stelt een aanvullende voorwaarde en opwaardeert de deeltijdse tewerkstelling voor het minimumpensioen, en beperkt de perequatie van het ambtenarenpensioen. Pensioenbonus De nieuwe pensioenbonus is een netto bonus die boven op het rustpensioen komt. Men […]

Digitaal themaspreekuur gezinsbijslagen op 12 juni 2024

Advies over kinderbijslag, Duits Kindergeld, ouderschapsverlofuitkeringen en meer voor grenspendelaars U werkt als grenspendelaar in Duitsland of Nederland en heeft vragen over Duitse en Nederlandse gezinsbijslagen zoals kinderbijslag of ouderschapsuitkering? De GrensInfoPunten langs de Duits-Nederlandse grens houden op woensdag 12 juni 2024 een themadag over gezinsbijslagen. Een digitaal adviesgesprek duurt ca. 45 minuten en is […]

Lange wachttijden voor Nederlands paspoort of ID-kaart

Nederlanders die in het buitenland wonen, opgelet! Er zijn momenteel lange wachttijden voor Nederlanders die vanuit het buitenland hun paspoort of ID-kaart willen aanvragen of verlengen. De minimale wachttijd tot de eerste afspraakmogelijkheid is momenteel 6 tot 8 weken, maar kan in bepaalde gemeentes oplopen tot meer dan 18 weken. Houd hier rekening mee, bijvoorbeeld […]

Transitievergoeding in Nederland wordt niet altijd uitbetaald

Werknemers in Nederland die door hun werkgever worden ontslagen, uitzendkrachten waarbij het contract niet wordt verlengd en werknemers die arbeidsongeschikt raken, hebben recht op een transitievergoeding, een soort ontslagvergoeding. Uit vragen en antwoorden van de Nederlandse Tweede Kamer aan de verantwoordelijke minister blijkt dat veel werkgevers niet automatisch de transitievergoeding betalen, terwijl de werknemer daar […]

Hoe werkt het pensioenstelsel in Nederland?

Als je in Duitsland woont en in Nederland werkt, bouw je in Nederland over het algemeen twee pensioenen op: de wettelijke AOW en een bedrijfspensioen. Het is echter niet altijd duidelijk hoe de pensioenregelingen werken en op hoeveel pensioen je precies recht hebt. Daarom organiseren de GrensInfoPunten op maandag 29 april om 16:30 uur een […]

Ruim 86 duizend mensen werken in Nederland en wonen in Duitsland of België

Het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft samen met de collega´s uit Belgie, NordrheinWestfalen en Niedersachsen nieuwe cijfers over grensgangers in beeld gebracht. Ruim 86 duizend mensen werkten in Nederland als werknemer in 2021, terwijl ze in Duitsland of België woonden. Andersom zijn de aantallen die in Nederland woonden en in de buurlanden […]

Verhoging uitkering Duitse Rente per 1 juli 2024

In verband met de gestegen lonen in Duitsland wordt de Duitse Rente per 1 juli 2024 verhoogd. Hierdoor stijgt de Rentenwert van € 37,60 naar € 39,32. Dit is een verhoging van 4,57%. De hoogte van de Duitse Rente wordt bepaald door het aantal Rentenpunkten te vermenigvuldigen met de Rentenwert. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor […]

Dubbele belasting bij homeoffice Nederlanders in overheidsdienst

Veel Nederlanders die in overheidsdienst werken en in Duitsland wonen, worden door hun Duitse Finanzamt aangeschreven om een belastingaangifte in Duitsland te doen. Vaak met terugwerkende kracht over meerdere jaren. Het Finanzamt is van mening dat als deze werknemers vrijwillig naar Duitsland zijn gekomen en werkzaamheden in Duitsland uitvoeren, bijvoorbeeld in homeoffice, Duitsland ook het […]

Wonen in het buitenland: Burgerservicenummer (BSN) kwijt

Het burgerservicenummer (BSN) is uw eigen persoonsnummer voor contact met de overheid. Uw burgerservicenummer (BSN) staat meestal op uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs uit Nederland. U kunt het nummer ook online opzoeken via Mijnoverheid. Daarnaast vindt u het BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis. Soms kan het echter zijn dat u het […]