Duits-Nederlandse themadag ‘Gezinsbijslagen’

Werkt u als grenspendelaar in Duitsland of Nederland en heeft u vragen over Duitse en Nederlandse kinderbijslag of Duitse ouderschapsuitkering? Op 17 april 2024 houden de GrensInfoPunnten langs de Duits-Nederlandse grens een themaspreekuur over dit onderwerp. Tijdens dit digitale spreekuur kunt u rechtstreeks in gesprek met medewerkers van de betreffende instanties. Maak nu uw individuele spreekuurafspraak […]

Werkbezoek van de Provincie Limburg

De Nederlandse provincie Limburg deelt een lang stuk grens met Duitsland en België. Hier liggen drie grote grensregio’s, oftewel Euregio’s: de Euregio Rijn-Waal, de Euregio Rijn-Maas-Noord en de Euregio Maas-Rijn. Het is dan ook geen verrassing dat de Provincie Limburg een van de belangrijkste gebruikers en financiers van het netwerk van de GrensInfoPunten en het […]

Lancering: nieuw online platform vergemakkelijkt grensoverschrijdende detailhandel in Benelux en Noordrijn-Westfalen

Europaminister Nathanael Liminski (Noordrijn-Westfalen) en de secretaris-generaal van de Benelux Unie Frans Weekers hebben in Brussel gezamenlijk het startschot gegeven voor het online platform “Infopunt Benelux/Noordrijn-Westfalen detailhandel”. Het webportaal richt zich op bestaande en nieuw gevestigde detailhandelaren die grensoverschrijdend handel drijven binnen de Benelux en in Nordrhein-Westfalen of die zich daar willen vestigen.

Webseminar: Grensoverschrijdend erfrecht – hoe zit dat precies?

GrensInfoPunten organiseren gratis webinars op 16 en 17 augustus Erfrecht kan – vooral in grensoverschrijdende context – al snel erg ingewikkeld worden. Hoe zit het bijvoorbeeld wanneer je als Nederlander in Duitsland woont en een erfenis vanuit Nederland ontvangt? In welk land moet je dan erfbelasting betalen? En hoe zorg je ervoor dat de zaken […]

Update over thuiswerk in het buurland: DVKA bevestigt Duitse deelname aan de uitzonderingsregeling

Na België en Nederland is nu ook de deelname van Duitsland aan de nieuwe uitzonderingsregeling bevestigd.

Meer details bekend over “Regeling voor thuiswerk in het buurland vanaf 1 juli 2023”

Wij ontvangen voortdurend nieuwe informatie over de nieuwe kaderovereenkomst met betrekking tot telewerken in het woonland. Als aanvulling op het laatste artikel (Regeling voor thuiswerk in het buurland vanaf 1 juli 2023, 13-04-2023) kunt u in dit artikel meer details over de nieuwe regeling vinden.   Op 1 juli 2023 treedt een nieuwe uitzonderingsregeling in […]

Naar aanleiding van de actualiteiten: Homeoffice en de internationale hindernissen

Europa groeit naar elkaar toe – en dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Gevoed door de opmars van mobiele arbeidsmogelijkheden vergroten veel bedrijven hun actieradius bij het zoeken naar personeel. Steeds meer wordt ook in het buitenland gezocht naar personeel. Maar er zijn een paar zaken waar u rekening mee moet houden, zowel aan de kant van het bedrijf als aan de kant van de werknemer.

Arrest HvJ: Kindgeld voor inkomende EU-burgers in Duitsland ook tijdens de eerste 3 maanden

“Een burger van de Unie die zijn gewone verblijfplaats in een gastland heeft gevestigd, kan niet worden uitgesloten van het ontvangen van kinderbijslag gedurende de eerste drie maanden van zijn verblijf omdat hij in die lidstaat geen inkomsten uit arbeid in loondienst ontvangt. Op voorwaarde dat hij wettig verblijft, geniet hij in beginsel dezelfde behandeling […]

Grensoverschrijdende samenwerking van Denemarken tot Zwitserland

Op 4 en 5 november 2021 organiseerde het GrensInfoPunt Aken-Eurode de Grenznetz-bijeenkomst. Hier kwamen medewerkers van de grensoverschrijdende adviesinstellingen langs de West-Duitse grenzen bijeen met instanties voor het opheffen van belemmeringen voor de mobiliteit om hun ervaringen en moeilijkheden bij de advisering en voorlichting van grenspendelaars uit te wisselen. Het voornaamste doel van de uitwisseling […]

GIPtogether 2021 (vervolgrapport)

Op 24 september 2021 kwamen de partners van het grensoverschrijdende EURES-partnerschap uit België, Nederland en Duitsland bijeen voor het jaarlijkse GIPtogether. In het Dorint Hotel in Düren hadden de partners uit de grensregio weer eens de gelegenheid om persoonlijk en rechtstreeks met elkaar te discussiëren – en elkaar te leren kennen. Ongeveer 40 deelnemers uit […]