Kinderkrankengeld voor kinderen aanvragen: hoe doen inwoners van Nederland dat?

Werknemers in Duitsland zijn bekend met het feit dat als je werkt en thuis voor je zieke kind moet zorgen, je in veel gevallen Kinderkrankengeld krijgt. Deze loonvervangende uitkering wordt betaald door het wettelijke zorgverzekeraar (Krankenkasse). Een van de voorwaarden hiervoor is dat het kind in Duitsland of Nederland wettelijk zorgverzekerd is en de verzorgende […]

Gezinsleden Nederlandse ambtenaren in de EU niet langer verzekerd in Nederland

Per 1 januari 2024 is de sociale verzekeringspositie van gezinsleden van ambtenaren die binnen de EU/EVA werken gewijzigd. Gezinsleden die in de andere lidstaat niet werken en geen kortlopende uitkering ontvangen, vallen vanaf dit jaar onder de socialezekerheidswetgeving van het land van de woonplaats. Daardoor zijn zij niet meer verzekerd voor Nederlandse volksverzekeringen AOW, Anw, […]

Belastingaangifte in Nederland vóór 1 mei

Wie in Duitsland of België woont en in Nederland een belastingaangifte moet doen, moet dat vóór 1 mei 2024 doen. In vorige jaren was de uiterste datum om een aangifte te doen 1 juli, deze datum is vanaf dit jaar vervroegd. Uitstel aanvragen Mocht het niet mogelijk zijn om de aangifte vóór 1 mei in […]

Wijzigingen Elterngeld vanaf april 2024 en april 2025

Het Elterngeld is een gezinsbijslag in Duitsland die bedoeld is om een tekort aan inkomen na de geboorte van een kind te compenseren als de ouders geheel of gedeeltelijk zelf voor het kind zorgen. Sinds de invoering in 2007 zijn de regels voor het Elterngeld herhaaldelijk herzien. In de loop der tijd is het Basiselterngeld […]

Podcast BDNZ: Arbeitsalltag und Sozialsystem in den Niederlanden

In de podcast van de BDNZ (Bundesgemeinschaft für deutsch-niederländische Zusammenarbeit) ging het in aflevering 10 over werken in Nederland en cultuurverschillen. Hiervoor was Herman Lammers, adviseur van het GrensInfoPunt EUREGIO gevraagd om een aantal zaken uit te leggen. Lammers ging in op de cultuurverschillen die er zijn tussen Nederland en Duitsland en met name op […]

Duits-Nederlandse themadag over gezinsbijslagen

Werkt u als grenspendelaar in Duitsland of Nederland en heeft u vragen over Duitse en Nederlandse kinderbijslag of Duitse ouderschapsuitkering? De GrensInfoPunten langs de Duits-Nederlandse grens houden op woensdag 7 februari 2024 een themadag over gezinsbijslagen. Tijdens dit digitale spreekuur kunt u rechtstreeks in gesprek met medewerkers van de betreffende instanties. Maak nu uw individuele […]

Verlaging urennorm van NL studiefinanciering voor EU-studenten

Wanneer studenten uit een EU+ lidstaat (EU, EER of Zwitserland) in Nederland studeren, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden recht hebben op studiefinanciering van DUO. Om voor de studiefinanciering in aanmerking te komen moeten de studenten, of hun ouders of partner, in Nederland werken. Eerst was dat 56 uur per maand, maar per 1 september 2023 […]

Niet altijd meer een inkomensverklaring bij NL belastingaangifte

Voor inwoners van Duitsland en België is het voor een belastingaangifte in Nederland niet altijd meer nodig om een inkomensverklaring af te geven. Deze moeten door de belastingdienst in het woonland worden afgestempeld. Met ingang van dit jaar kan van een inkomensverklaring worden afgezien als in de eerdere jaren is voldaan aan de voorwaarden voor […]

Wijzigingen Belgische vakantiewetgeving

Twee recente wetswijzingen hebben de Belgische vakantiewetgeving in lijn gebracht met jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie en de Arbeidsrichtlijn van de EU. Het gaat dan enerzijds om de overdraging van wettelijke vakantiedagen en anderzijds om de schorsing van wettelijke vakantiedagen. Werkte een werknemer in 2022 het volledige vakantiedienstjaar bij een Belgische werkgever op […]

Versobering 30%-regeling per 1 januari 2024

Veel werknemers die vanuit het buitenland naar Nederland komen om te werken, kunnen gebruik maken van de zogenaamde 30%-regeling. Dat houdt in dat 30% van het salaris als vergoeding wordt betaald en niet wordt belast en ook niet premieplichtig is. Daardoor stijgt het nettoloon. Dit is een compensatie voor de extra kosten (extraterritoriale kosten) die […]