Grenzeloos werken: GIP-adviseurs adviseren Duitse studenten over Nederlandse arbeidsmarkt

Studenten van de Hochschule Osnabrück (Campus Lingen) verkenden onlangs met adviseurs van GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) de mogelijkheden van de Nederlandse arbeidsmarkt. GIP EDR-adviseurs Kerstin van Hoorn en Jeannine Boomker lieten samen met EURES-adviseur Kathrin Zandman van de Agentur für Arbeit Nordhorn tijdens een online presentatie zien welke zaken komen kijken bij een […]

Coronamaatregelen tijdens de feestdagen in deelstaat Niedersachsen

Coronamaatregelen in deelstaat NiedersachsenSinds maandag gelden er weer nieuwe coronamaatregelen in de deelstaat Niedersachsen. Mensen in Niedersachsen wordt dringend verzocht om tijdens de feestdagen zoveel mogelijk thuis te blijven. In eerste instantie zouden de maatregelen tijdens Pasen verder worden aangescherpt. Zo zouden de donderdag voor Pasen, Witte Donderdag, en de zaterdag voor Pasen eenmalig als […]

Verbeteringen voor gedetacheerde werknemers in Duitsland

Op 18 juni heeft de Bondsdag de wet op de uitvoering van de gewijzigde richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten aangenomen. De gewijzigde detacheringsrichtlijn is enerzijds bedoeld om de arbeidsomstandigheden van gedetacheerde werknemers te verbeteren en anderzijds om de economie te beschermen tegen loondumping en de daaruit […]

Nieuw overzicht om online Nederlands te leren

De GrensInfoPunten hebben een overzicht samengesteld, welke mogelijkheden er zijn om online de Nederlandse taal te leren. Dat de Nederlanders allemaal Duits spreken, is al lang geschiedenis en het is ook een teken van wederzijds respect om je ook in de andere taal te kunnen uitdrukken. En het kan ook heel grappig zijn. Wie in het Nederlands […]

Waarop moet u letten als u met de eigen auto in een buurland rijdt?

Binnenkort begint het vele reizen, de vakantietijd komt er aan: de meeste grenzen zijn weer open, de reisbeperkingen in heel Europa zijn of worden min of meer opgeheven. En toch blijven er verschillende nationale regels rond het coronavirus bestaan. Dit kan snel duur worden voor chauffeurs die niet bekend zijn met de regels in het […]

Nieuw: aanvullend geboorteverlof voor partners in Nederland

Als u in Nederland werkt en uw partner krijgt een kindje, dan hebt u sinds 1 januari 2019 als partner recht op geboorteverlof. U hebt recht op het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur per dag? Dan krijgt u 40 uren verlof: 5 x 8 werkuren. Uw werkgever […]

Extra geld voor ouders in Duitsland en België

In verband met de coronamaatregelen zijn veel huishoudens in de financiële problemen gekomen. Verschillende landen hebben maatregelen getroffen om hun inwoners hierin tegemoet te komen, onder andere via kinderbijslagregelingen. Duitsland heeft een maatregel genomen via het Kindergeld en België via het Groeipakket. Duitsland Een centraal punt in het economische stimuleringspakket van de Duitse regering: gezinnen […]

Nieuwe website informeert over de Corona-reisregels in de EU

In de meeste EU-lidstaten is het sinds medio juni weer mogelijk om zonder grenscontroles en beperkingen te reizen. De nieuwe “Re-open EU“-website van de Europese Commissie biedt nu informatie over reizen en vakanties in de EU die voortdurend wordt bijgewerkt. U vindt onder meer informatie over vervoermiddelen, reisbeperkingen en volksgezondheidsregels zoals afstandsregels en het dragen van […]

Wijzigingen bij Kurzarbeiter- en Arbeitslosengeld

Op 29 april 2020 is in Duitsland een nieuw wetsontwerp aangenomen. Het Sozialschutzpaket II is bedoeld om de negatieve gevolgen van de coronapandemie op sociaal en economisch gebied voor de bevolking te verzachten. Het Sozialschutzpaket II omvat o.a. de volgende maatregelen: Wijziging voorwaarden bij Kurzarbeitergeld • Het Kurzarbeitergeld wordt verhoogd tot 70 procent van het […]

Corona en Kurzarbeitergeld in Duitsland

Sluiting van fabrieken of knelpunten in de bevoorrading: het coronavirus veroorzaakt bij veel bedrijven werkonderbrekingen. Om bedrijven in deze situatie in staat te stellen sneller uitkeringen aan te vragen, heeft de Duitse regering de voorwaarden voor het aanvragen van uitkeringen voor werktijdverkorting (KuG) versoepeld. We hebben de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u samengevat. […]