Aanvragen NOW 2.0 sinds maandag 6 juli mogelijk

Het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Op maandag 6 juli is daarom de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Hierdoor kunnen zij hun werknemers doorbetalen. De tweede tegemoetkoming NOW is voor een periode van 4 maanden (juni, juli, […]

Coronavirus: Aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb voor ondernemers geopend

Mkb-ondernemers in Nederland die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf 30 juni 2020 de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten […]

Verbeteringen voor gedetacheerde werknemers in Duitsland

Op 18 juni heeft de Bondsdag de wet op de uitvoering van de gewijzigde richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten aangenomen. De gewijzigde detacheringsrichtlijn is enerzijds bedoeld om de arbeidsomstandigheden van gedetacheerde werknemers te verbeteren en anderzijds om de economie te beschermen tegen loondumping en de daaruit […]

Nieuw overzicht om online Nederlands te leren

De GrensInfoPunten hebben een overzicht samengesteld, welke mogelijkheden er zijn om online de Nederlandse taal te leren. Dat de Nederlanders allemaal Duits spreken, is al lang geschiedenis en het is ook een teken van wederzijds respect om je ook in de andere taal te kunnen uitdrukken. En het kan ook heel grappig zijn. Wie in het Nederlands […]

Waarop moet u letten als u met de eigen auto in een buurland rijdt?

Binnenkort begint het vele reizen, de vakantietijd komt er aan: de meeste grenzen zijn weer open, de reisbeperkingen in heel Europa zijn of worden min of meer opgeheven. En toch blijven er verschillende nationale regels rond het coronavirus bestaan. Dit kan snel duur worden voor chauffeurs die niet bekend zijn met de regels in het […]

Nieuw: aanvullend geboorteverlof voor partners in Nederland

Als u in Nederland werkt en uw partner krijgt een kindje, dan hebt u sinds 1 januari 2019 als partner recht op geboorteverlof. U hebt recht op het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Werkt u bijvoorbeeld 5 dagen 8 uur per dag? Dan krijgt u 40 uren verlof: 5 x 8 werkuren. Uw werkgever […]

Verdere versoepelingen in Niedersachsen: 10 personen mogen nu bij elkaar komen

Niedersachsen versoepelt de corona-maatregelen in een vijfde en laatste stap vanaf deze maandag. Daarbij treden er eerst wijzigingen op ten aanzien van de contactbeperkingen die gelden. Vanaf nu mogen groepen van maximaal 10 personen bij elkaar komen, zowel in de openbare ruimte alsook privé. Voor deze (tot en met) 10 personen geldt geen mondkapjesplicht of […]

Extra geld voor ouders in Duitsland en België

In verband met de coronamaatregelen zijn veel huishoudens in de financiële problemen gekomen. Verschillende landen hebben maatregelen getroffen om hun inwoners hierin tegemoet te komen, onder andere via kinderbijslagregelingen. Duitsland heeft een maatregel genomen via het Kindergeld en België via het Groeipakket. Duitsland Een centraal punt in het economische stimuleringspakket van de Duitse regering: gezinnen […]

Nieuwe website informeert over de Corona-reisregels in de EU

In de meeste EU-lidstaten is het sinds medio juni weer mogelijk om zonder grenscontroles en beperkingen te reizen. De nieuwe “Re-open EU“-website van de Europese Commissie biedt nu informatie over reizen en vakanties in de EU die voortdurend wordt bijgewerkt. U vindt onder meer informatie over vervoermiddelen, reisbeperkingen en volksgezondheidsregels zoals afstandsregels en het dragen van […]

Rechter zet streep door quarantaineplicht Niedersachsen

Wie vanuit Nederland of een ander land na een verblijf van meerdere dagen naar Niedersachsen reist, hoeft vanaf nu niet meer 14 dagen in quarantaine. Het gerechtshof in Niedersachsen heeft een streep door de maatregel gezet. De rechter deed de uitspraak na een dringend verzoek van een man met een vakantiehuisje in Zweden. Lees hier>> […]