Extra geld voor ouders in Duitsland en België

In verband met de coronamaatregelen zijn veel huishoudens in de financiële problemen gekomen. Verschillende landen hebben maatregelen getroffen om hun inwoners hierin tegemoet te komen, onder andere via kinderbijslagregelingen. Duitsland heeft een maatregel genomen via het Kindergeld en België via het Groeipakket. Duitsland Een centraal punt in het economische stimuleringspakket van de Duitse regering: gezinnen […]

Nieuwe website informeert over de Corona-reisregels in de EU

In de meeste EU-lidstaten is het sinds medio juni weer mogelijk om zonder grenscontroles en beperkingen te reizen. De nieuwe “Re-open EU“-website van de Europese Commissie biedt nu informatie over reizen en vakanties in de EU die voortdurend wordt bijgewerkt. U vindt onder meer informatie over vervoermiddelen, reisbeperkingen en volksgezondheidsregels zoals afstandsregels en het dragen van […]

Wijzigingen bij Kurzarbeiter- en Arbeitslosengeld

Op 29 april 2020 is in Duitsland een nieuw wetsontwerp aangenomen. Het Sozialschutzpaket II is bedoeld om de negatieve gevolgen van de coronapandemie op sociaal en economisch gebied voor de bevolking te verzachten. Het Sozialschutzpaket II omvat o.a. de volgende maatregelen: Wijziging voorwaarden bij Kurzarbeitergeld • Het Kurzarbeitergeld wordt verhoogd tot 70 procent van het […]

Corona en Kurzarbeitergeld in Duitsland

Sluiting van fabrieken of knelpunten in de bevoorrading: het coronavirus veroorzaakt bij veel bedrijven werkonderbrekingen. Om bedrijven in deze situatie in staat te stellen sneller uitkeringen aan te vragen, heeft de Duitse regering de voorwaarden voor het aanvragen van uitkeringen voor werktijdverkorting (KuG) versoepeld. We hebben de antwoorden op de belangrijkste vragen voor u samengevat. […]

Belastingafspraken tussen Nederland en Duitsland in tijden van corona

Geen wijziging in belastingplicht bij thuiswerken Op 6 april hebben Nederland en Duitsland afspraken gemaakt over de toepassing van het Nederlands-Duitse belastingverdrag in tijden van corona. Door de coronamaatregelen werken veel grensarbeiders op dit moment noodgedwongen thuis. Deze homeoffice-dagen zijn normaal gesproken belast in het woonland en dit zou een verschuiving van de belastingplicht kunnen […]

Informatie over Kinderzuschlag en Notfall-Kinderzuschlag

Wat is Kinderzuschlag? De Kinderzuschlag biedt financiële steun aan ouders die een betaalde baan hebben en met dit inkomen in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, maar daarmee niet de behoeften van hun kinderen kunnen betalen. De Kinderzuschlag bedraagt maximaal 185 euro per kind per maand. Wie kan Kinderzuschlag aanvragen? Kinderzuschlag kan worden aangevraagd voor een […]

TOZO-regeling gaat over de grens

Op 10 april heeft Nederland bekend gemaakt dat de op basis van de Participatiewet geregelde bijstandsverlening voor zelfstandigen, ondanks de eerdere berichtgevingen, toch de grens overgaat. Zo voorkomt Nederland dat in grenssituaties deze ondernemers buiten de boot vallen. Staatssecretaris Van Ark heeft toegezegd de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers (TOZO) hiervoor aan te willen passen. […]

Wonen of werken in het buurland: GrensInfoPunt helpt u graag

Het Algemeen Dagblad besteedde onlangs uitgebreid aandacht aan wonen in het buurland en de manier waarop de GrensInfoPunten daarbij kunnen helpen. Volgens de krant nemen steeds meer Nederlanders vanwege de hoge huizenprijzen in Nederland een kijkje over de grens. Ongeveer 20.000 mensen pendelen elke dag tussen Nederland en Duitsland of België om in het buurland […]

GrensInfoPunten vragen om concrete oplossing voor zelfstandig ondernemer in grensregio

GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) heeft de Tweede Kamer om duidelijkheid gevraagd hoe zelfstandige ondernemers in de grensregio’s financieel gesteund kunnen worden tijdens de coronacrisis. Een thema dat bij alle GrensInfoPunten veel vragen oproept. Momenteel is onduidelijk hoe ZZP’ers, die in het buurland wonen, ondersteuning kunnen krijgen. Bij GIP EDR kwamen – net als […]

Informatie over de TOGS-regeling

Een andere regeling, de “Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren” (TOGS), waarbij 4.000,- EURO (maximaal) wordt uitgekeerd aan direct getroffen ondernemers, is alleen gericht op bepaalde sectoren, zoals catering, schoonheidsverzorging, reisbureaus, rijscholen of fitnesscentra (hier meer informatie). De Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) Nederland heeft aan ons teruggekoppeld dat deze regeling ook voor ondernemers in het buitenland toegankelijk […]