Niet op de juiste manier ziekmelden leidt tot problemen

  Veel Nederlandse grensgangers die in Duitsland werken, weten niet dat er speciale procedures zijn om zich ziek te melden. Het komt regelmatig voor dat daardoor over soms enkele weken geen loon kan worden doorbetaald. Deze noodkreet komt vanuit UWV, die hier steeds vaker mee wordt geconfronteerd. De afdeling Bijzondere Zaken van UWV, ziet dat […]

Belasting op Nederlandse pensioenen en uitkeringen vanaf januari 2019

U woont in Duitsland en ontvangt uit Nederland een pensioen of uitkering (AOW, WIA, WAO, ANW, bedrijfspensioen, lijfrente)? Dan kan het zijn dat u over deze uitkering ten onrechte belasting betaalt in Nederland. U moet over deze pensioenen en uitkeringen in Nederland belasting betalen als de pensioenen uit Nederland gezamenlijk meer zijn dan € 15.000,- […]

Aanvraag A1 in Duitsland alleen via elektronische weg mogelijk

Tot 1 januari was de aanvraag via elektronische weg van een A1-verklaring een optie naast de mogelijkheid om de aanvraag op papier te doen. Sinds 1 januari 2019 is de elektronische aanvraagprocedure verplicht. Niet in alle gevallen elektronische aanvraagprocedure mogelijk Er zijn uitzonderingen op de verplichting om de elektronische aanvraagprocedure te gebruiken. De verplichting geldt […]

Spreekuuroverzicht 2019

Deze week is het spreekuuroverzicht voor 2019 gedrukt. In een nieuw jasje, met een overzichtelijke kaart en een handzamer formaat vindt u alle spreekuren op de locaties in het EUREGIO-gebied. Nieuw is het spreekuur op het gemeentehuis van Aalten. In plaats van in ´s Heerenberg wordt nu twee keer per jaar in Aalten het grote […]

AOW-leeftijd in 2024 niet omhoog

De AOW-leeftijd gaat in 2024 niet omhoog. In 2024 hebben mensen recht op AOW met 67 jaar en drie maanden. Daarmee blijft de AOW-leeftijd gelijk in 2022, 2023 en 2024. De Nederlandse regering heeft dit vastgesteld op basis van de jaarlijkse raming van de levensverwachting door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en een […]

Bijna 80 duizend werknemers in Nederland uit buurlanden in 2016

Van de 7,7 miljoen werknemersbanen die Nederland in december 2016 telde, werd ongeveer 1 procent vervuld door werknemers die in België of Duitsland woonden. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit registraties. Het gaat om 40 duizend werknemers die in België woonden en 38 duizend die pendelden vanuit Duitsland. In veel gevallen […]

Nettoloon van werknemers die in Nederland werken en in Duitsland wonen omlaag

Door een Nederlandse belastingmaatregel zullen werknemers die in Duitsland wonen en in Nederland werken vanaf januari 2019 rond € 50,- netto per maand minder ontvangen aan loon. Deze verlaging van het nettoloon heeft te maken met een nieuwe loonheffingstabel die Nederlandse werkgevers moeten hanteren voor hun personeel dat in het buitenland woont. Reden voor deze […]

Nederlands minimumloon per 1 januari 2019

In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 22 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 januari 2019: 22 jaar en ouder € 1.615,80 21 jaar € 1.373,45 20 jaar € 1.131,05 19 jaar € 888,70 18 jaar € 767,50 17 jaar € 638,25 16 […]

Kindergeld en Kinderfreibeträge 2019 in Duitsland

Vanaf juli 2019 wordt het Duitse Kindergeld met € 10,- per maand stijgen. In plaats van € 194,- ontvangt een familie voor het eerste en tweede kind straks € 204,- per maand. Voor kind nummer drie wordt dit € 210,- en voor elk volgend kind € 235,- per kind per maand. Een concreet voorbeeld: een […]

Deeltijdwerk in Nederland veel gebruikelijker dan in Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen

In het grensgebied van Nederland-Duitsland zijn in 2016 duidelijke verschillen zichtbaar ten aanzien van aantallen en structuur van deeltijdarbeid. Dit is onderzocht door de statistische landelijke organisaties in Nederland (CBS), Niedersachsen (LSN) en Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), in het kader van het Interregproject “Arbeidsmarkt in de grensregio D-NL”. Aan Nederlandse kant van de grens werkt bijna de […]