Vakantie en vakantiegeld

Vakantie In België worden het aantal vakantiedagen waar u recht op heeft berekend op basis van het aantal dagen dat u gepresteerd/gewerkt heeft. Arbeidsdagen zijn alle dagen waarop u gewerkt hebt of normaal gewerkt zou hebben, inclusief uw vakantiedagen en gelijkgestelde dagen zoals ziektedagen. Bij een voltijdse arbeidsovereenkomst heeft men recht op minimaal 20 vakantiedagen […]

Langdurige zorg (Pflege)

Iedereen die in Duitsland verzekerd is voor de Krankenversicherung  is ook automatisch verzekerd voor de Pflegeversicherung. Dit is een verzekering voor langdurige zorg. U heeft de mogelijkheid de zorg in Duitsland af te nemen, waarbij u wordt ingedeeld in een Pflegegrad.  Deze is ffhankelijk van de verpleegbehoefte. Dit houdt in dat hierbij rekening wordt gehouden met […]

Bijzonder verlof

In Duitsland heeft een werknemer recht op buitengewoon verlof (betaald verlof) als hij of zij buiten zijn of haar schuld om gedurende een korte periode niet kan werken (artikel 616 van het Burgerlijk Wetboek/BGB). § 616 BGB is alleen van toepassing indien de werknemer niet reeds om een andere reden recht heeft op buitengewoon verlof […]

Langdurige zorg (Pflege)

Iedereen die in Duitsland verzekerd is voor de Krankenversicherung  is ook automatisch verzekerd voor de Pflegeversicherung. Dit is een verzekering voor langdurige zorg. U heeft de mogelijkheid de zorg in Duitsland af te nemen, waarbij u wordt ingedeeld in een Pflegegrad.  Afhankelijk van de verpleegbehoefte wordt men ingedeeld in een Pflegegrad. Dit houdt in dat hierbij […]

Wonen in Duitsland en een Minijob

Woont u in Duitsland en werkt u Nederland en u hebt in Duitsland een Minijob (Geringfügige Beschäftigung), dan heeft dat gevolgen voor de werkgever in Nederland of in Duitsland. De Minijob in Duitsland is een normale baan, de bijzonderheid hierbij is dat u op basis van de Minijob niet in Duitsland verzekeringsplichtig bent. Volgens de […]

Baan vinden

Zoekt u een baan in Nederland, dan kunt u dat op verschillende manieren aanpakken. De meest gebruikte methode is om direct contact op te nemen met een werkgever. Een andere manier is om u in te schrijven bij een uitzendbureau in Nederland. Ook is het mogelijk om bij de ‘Agentur für Arbeit’ aan te geven […]

Bijzonder verlof

Wanneer heb ik recht op wettelijk of bijzonder verlof? In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht hebt op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Daarnaast zijn er in Nederland wettelijke verlofregelingen. Voorbeelden hiervan zijn het zwangerschaps- bevallingsverlof en ouderschapsverlof. Of en hoeveel u […]

Vakantie en vakantiegeld

Wettelijke verlofdagen Toon info U hebt in Duitsland een wettelijk recht op 24 vakantiedagen. Hierbij wordt uitgegaan van een 6-daagse werkweek, wat inhoudt dat u over een vol jaar recht hebt op 4 weken aan vakantiedagen. Werkt u 5 dagen per week, dan hebt u recht op 20 vakantiedagen. Vakantiedagen worden niet aangerekend op zondagen […]

In het kort: direct regelen

Hier vindt u in het kort wat u moet regelen als u in Duitsland gaat werken. Als u voor uw Duitse werkgever ook in Nederland gaat werken of u werkt ook in andere landen, vraag dan informatie bij een GrensInfoPunt. Aanmelden Krankenkasse Toon info U bent in Duitsland verzekerd tegen ziektekosten en moet daar een […]

Werken in meerdere landen

In het Europese recht is geregeld dat een persoon onder het sociaal verzekeringsrecht van maar één land kan vallen. In de Europese Verordening 883/2004, waarin de coördinatie is geregeld, zijn verschillende regels opgesteld welk land bevoegd is. Regelmatig komt het voor dat iemand in meerdere EU-landen werkt. Iemand woont in Duitsland en werkt voor een Nederlandse werkgever ook thuis (home […]