Wonen in Duitsland en een Minijob

Woont u in Duitsland en werkt u Nederland en u hebt in Duitsland een Minijob, dan heeft dat gevolgen voor de werkgever in Nederland of in Duitsland. De Minijob in Duitsland is een normale baan, de bijzonderheid hierbij is dat u op basis van de Minijob niet in Duitsland verzekeringsplichtig bent. Volgens de EU Verordening 883 telt die baan echter wel mee in de beoordeling of u in Nederland of in Duitsland onder de sociale verzekeringen valt. Hierbij gelden de normale regels. Nederland kent overigens geen Minijobs.

Als de Minijob in Duitsland 25% of meer is van uw totale werktijd (Nederlandse en Duitse uren samen), valt u onder de Duitse sociale zekerheid. Dat houdt in dat de Nederlandse werkgever de premies sociale verzekeringen moet afdragen aan uw Krankenkasse in Duitsland en u niet onder de Nederlandse sociale verzekeringen valt.

Is de Minijob in Duitsland minder dan 25% van de totale werktijd, houdt dit in dat de Duitse werkgever de premies voor de sociale verzekeringen naar Nederlands recht aan de Nederlandse belastingdienst moet afdragen. U valt dan onder de Nederlandse sociale zekerheid. Uw Duitse werkgever mag u niet aanmelden bij de Minijobzentrale, omdat uw baan in Duitsland een Nederlands verzekeringsplichtige baan is.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt