Wonen in Duitsland en een Minijob

Woont u in Duitsland en werkt u Nederland en u hebt in Duitsland een Minijob (Geringfügige Beschäftigung), dan heeft dat gevolgen voor de werkgever in Nederland of in Duitsland. De Minijob in Duitsland is een normale baan, de bijzonderheid hierbij is dat u op basis van de Minijob niet in Duitsland verzekeringsplichtig bent. Volgens de EU Verordening 883 telt die baan echter wel mee in de beoordeling of u in Nederland of in Duitsland onder de sociale verzekeringen valt. Hierbij gelden de normale regels. Nederland kent overigens geen Minijobs.

Als de Minijob in Duitsland 25% of meer is van uw totale werktijd (Nederlandse en Duitse uren samen), valt u onder de Duitse sociale zekerheid. Dat houdt in dat de Nederlandse werkgever de premies sociale verzekeringen moet afdragen aan uw Krankenkasse in Duitsland en u niet onder de Nederlandse sociale verzekeringen valt.

Is de Minijob in Duitsland minder dan 25% van de totale werktijd, houdt dit in dat de Duitse werkgever de premies voor de sociale verzekeringen naar Nederlands recht aan de Nederlandse belastingdienst moet afdragen. U valt dan onder de Nederlandse sociale zekerheid. Uw Duitse werkgever mag u niet aanmelden bij de Minijobzentrale, omdat uw baan in Duitsland een Nederlands verzekeringsplichtige baan is.

Let op dat het gevolgen kan hebben voor uw pensioen als de premies niet op de juiste wijze zijn afgedragen.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt