Bijzonder verlof

Wanneer heb ik recht op wettelijk of bijzonder verlof?

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u recht hebt op bijzonder (buitengewoon) verlof. Bijvoorbeeld voor een huwelijk of verhuizing. Bijzonder verlof is niet wettelijk geregeld. Daarnaast zijn er in Nederland wettelijke verlofregelingen. Voorbeelden hiervan zijn het zwangerschaps- bevallingsverlof en ouderschapsverlof. Of en hoeveel u tijdens het verlof doorbetaald krijgt is afhankelijk van de cao of de arbeidsovereenkomst.

Wettelijk verlof

De volgende verlofregelingen zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg. Op de website van de Nederlandse overheid vindt u een uitgebreide beschrijving van deze verschillende regelingen:

In uw cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die de wettelijke verlofregeling aanvullen of daarvan afwijken.

Bijzonder verlof

In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement kunnen afspraken staan over bijzonder verlof. In deze afspraken is dan vastgelegd wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Uw werkgever of de afdeling personeelszaken kan u hierover informeren.

U kunt bijzonder verlof aanvragen bij familieomstandigheden of voor een bijzondere gebeurtenis. Bijvoorbeeld voor:

  • de begrafenis van een familielid
  • uw huwelijk of van een familielid
  • uw ambtsjubileum
  • een verhuizing
  • een examen
  • een doktersbezoek
  • activiteiten voor een vakbond

U heeft geen recht op (betaald) verlof om te solliciteren. Heeft u een sollicitatiegesprek tijdens uren waarop u normaal gesproken werkt? Dan moet u daarvoor verlofuren opnemen. Let op: in uw CAO of bedrijfsreglement kunnen andere afspraken staan.

Er geldt geen onvoorwaardelijk recht op doktersbezoek tijdens werktijd. Meestal is de afspraak dat werknemers zo veel mogelijk in hun vrije tijd naar de dokter of tandarts gaan. Als doktersbezoek buiten werktijd niet mogelijk is, kunt u recht hebben op kort verzuimverlof.

Als u onder werktijd een zwangerschapscontrole heeft, heeft u recht op verlof. U hoeft geen verlofuren op te nemen. Ook wordt uw loon doorbetaald tijdens het zwangerschapsonderzoek en de reistijd. Dit is geregeld in de Arbeidstijdenwet.

Als een direct familielid overlijdt heeft u recht op calamiteitenverlof. Dit verlof is bedoeld om de nodige zaken te kunnen regelen. Het calamiteitenverlof kan overgaan in bijzonder verlof.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt