In het kort: direct regelen

Hier vindt u in het kort wat u moet regelen als u in Duitsland gaat werken. Als u voor uw Duitse werkgever ook in Nederland gaat werken of u werkt ook in andere landen, vraag dan informatie bij een GrensInfoPunt.

Aanmelden Krankenkasse

U bent in Duitsland verzekerd tegen ziektekosten en moet daar een zorgverzekering afsluiten. Als u verplicht of vrijwillig verzekerd bent, dan bent u ook verzekerd voor ziekengeld (Krankengeld). Particulier verzekerden moeten zelf een ziekengeldverzekering (Krankentagegeldversicherung) bij deze particuliere verzekeraar afsluiten. Voor de verplichte of vrijwillige verzekering meldt u zich aan bij een Krankenkasse. U geeft aan uw werkgever door welke Krankenkasse u gekozen hebt, uw werkgever zal dan de premies aan deze Krankenkasse afdragen. U vraagt bij deze Krankenkasse het formulier S1 op en daarmee meldt u zich in Nederland aan bij CZ voor de ´verdragspolis. Zodoende kunt u ook gebruik maken van de basiszorg en Wlz-zorg in Nederland.

Hebt u een particuliere verzekering afgesloten? Dan kunt u geen gebruik maken van de verdragspolis van CZ en hebt u geen recht op Wlz-zorg in Nederland.

Meer informatie over de ziektekostenverzekering vindt u hier.

Belastingen: Formulieren Finanzamt

U woont in Nederland en werkt in Duitsland en moet over dit loon in Duitsland belasting betalen. U moet aan voorwaarden voldoen om in Duitsland een aangifte te kunnen doen om alle belastingvoordelen te kunnen krijgen. Is uw Nederlandse inkomen hoger dan €11.604 (2024)? Dan voldoet u niet aan de voorwaarden en bent u ´beperkt´ belastingplichtig in Duitsland.

Als u beperkt belastingplichtig bent in Duitsland, dan vraagt u bij het Finanzamt waar uw werkgever onder valt een SteuerID aan. Uw werkgever kan dan nakijken dat u moet worden ingedeeld in Steuerklasse 1.

Is uw Nederlandse inkomen lager dan € 11.604 per jaar? Ook dan kan het verstandig zijn om voor de ´beperkte belastingplicht te kiezen. U bent dan niet verplicht een aangifte doen, maar u mag het wel doen als u dit een voordeel oplevert. Als u niet gehuwd bent, of u gehuwde partner heeft een inkomen dat ongeveer gelijk is aan dat van u of hoger, bent u ook ingedeeld in Steuerklasse 1. Voor de inhouding van de loonbelasting op uw loon maakt het dan niet uit of u voor de beperkte of onbeperkte belastingplicht kiest.

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u ook onbeperkt belastingplichtig zijn. Voor meer informatie zie de informatie over beperkte en onbeperkte belastingplicht.

Als u ingedeeld bent in Steuerklasse 3, dan bent u verplicht in Duitsland samen met uw partner een belastingaangifte te doen.

Kindergeld aanvragen

Als uw partner in Nederland werkt of een uitkering ontvangt, heeft deze recht op Nederlandse kinderbijslag en eventueel Kindgebonden Budget. U hebt in Duitsland recht op aanvullend Duits Kindergeld. Werkt uw partner niet, dan hebt u recht op volledig Duits Kindergeld. Houdt er rekening mee dat het Kindergeld op tijd wordt aangevraagd bij de Familienkasse in Saarbrücken, het wordt hoogstens met terugwerkende kracht van 6 maanden uitbetaald. De aanvraagformulieren voor het Duitse Kindergeld zijn ook in de Nederlandse taal beschikbaar. U gebruikt het standaard aanvraagformulier en per kind een bijlage (Anlage) buitenland (KG51)

Pensioen

U bouwt in Duitsland een wettelijk pensioen op, de hoogte hiervan is afhankelijk van uw loon. Over het algemeen is dit hoger dan de Nederlandse AOW.

Als u er zeker van bent dat u langere tijd in Duitsland gaat werken, minimaal 5 jaar, dan kunt u via uw werkgever pensioen sparen om een hoger inkomen te hebben als u met pensioen gaat. De bijdragen voor deze verzekering worden van uw brutoloon ingehouden en uw werkgever vult deze bijdrage aan met minimaal 15%.

U bent hiertoe niet verplicht, uw werkgever moet wel meewerken aan deze regeling als u hiervoor kiest.

Informatie

Maak gebruik van deze website, hier vindt u de link naar de website van CZ en de aanvraagformulieren voor het  Kindergeld en de formulieren voor het Finanzamt als download.

Neem contact op met een adviseur van het GrensInfoPunt voor informatie over uw persoonlijke situatie.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt