Vakantie en vakantiegeld

Vakantie

In België worden het aantal vakantiedagen waar u recht op heeft berekend op basis van het aantal dagen dat u gepresteerd/gewerkt heeft.

Arbeidsdagen zijn alle dagen waarop u gewerkt hebt of normaal gewerkt zou hebben, inclusief uw vakantiedagen en gelijkgestelde dagen zoals ziektedagen.

Bij een voltijdse arbeidsovereenkomst heeft men recht op minimaal 20 vakantiedagen per jaar. Volgens de geldende CAO/paritair comité kunnen er meer vakantiedagen worden toegekend.

Let op: het eerste jaar van werken in België bouwt u wel vakantiedagen op maar heeft u geen recht op betaalde vakantiedagen in datzelfde jaar! M.a.w. u moet er rekening mee houden dat u het eerste kalenderjaar geen betaalde vakantiedagen kunt opnemen.

België kent jaarlijks 10 officiële (betaalde) feestdagen, deze krijgt men namelijk altijd. Indien een van deze feestdagen in het weekend mocht vallen dan dient u deze op te nemen op de eerstvolgende werkdag of de werkdag ervoor. Valt de feestdag op een zaterdag dan dient u deze op te nemen op de vrijdag en valt de feestdag op een zondag dan dient u deze op te nemen op de maandag.

In de CAO/paritair comité zijn aanvullende verlofregelingen voor bijzondere situaties/dagen opgenomen zoals huwelijk, begrafenis etc.

Vakantiegeld

Het vakantiegeld wordt berekend op basis van al uw prestaties en lonen van het jaar dat voorafgaat aan het vakantiejaar.

In België maakt men voor de berekening en uitbetaling van vakantiegeld en het loon over de vakantiedagen een onderscheid tussen arbeiders en bedienden.

Als u bediende bent betaalt de werkgever zowel het loon over de vakantiedagen als het vakantiegeld aan u uit. Als u arbeider bent, wordt het loon over de vakantiedagen en het vakantiegeld aan u uitbetaald via een zogenaamde vakantiekas.

Voor meer informatie over vakantiegeld en vakantierechten verwijzen we graag naar de website https://www.rjv.fgov.be/nl van Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RVJ).

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt