Vrijwillige verzekering AOW

Als u in Duitsland woont en uit Nederland een pensioen (WAO, WIA of vroegpensioen) ontvangt of geen inkomsten hebt, bent u niet meer verzekerd voor de AOW. U bouwt dan geen AOW-pensioen in Nederland op. Eventueel kunt u dit vrijwillig verzekeren bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De premie hiervoor is afhankelijk van uw inkomsten, u kunt bij de SVB een offerte hiervoor aanvragen. De premie op jaarbasis bedraagt in 2023 minimaal € 558,00 en maximaal € 5.588,00.

U dient deze vrijwillige verzekering af te sluiten binnen een jaar nadat u niet meer verzekerde bent. Meer informatie kunt u vinden op de website van de SVB. Via deze site kunt u ook een indicatie krijgen van de eventuele premie die u voor deze vrijwillige verzekering moet betalen.

Het is niet altijd zinvol deze verzekering af te sluiten. Vraag hiernaar bij het GrensInfoPunt.