Emigreren met een WW-uitkering

Gaat u naar Duitsland om werk te zoeken? Dan kunt u 3 maanden naar werk zoeken met behoud van uw volledige WW-uitkering. Het maakt dan niet uit of u in die periode in Nederland woont of in het buitenland.

Voorwaarden

U moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft de nationaliteit van een land van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland en u gaat naar een ander EU/EER-land of Zwitserland. Of: u heeft niet de nationaliteit van een EU/EER-land of Zwitserland en u gaat naar een land van de EU (met uitzondering van Denemarken).
  • U bent volledig werkloos.
  • U bent voordat u vertrekt 4 weken beschikbaar voor de Nederlandse arbeidsmarkt (behalve als u uw partner bent gevolgd). Als u met vakantie bent of gaat, telt deze vakantieperiode niet mee als periode van beschikbaarheid.
  • U heeft al minimaal 4 weken een WW-uitkering.
  • U heeft nog recht op een WW-uitkering.
  • U vraagt minimaal 2 weken voordat u vertrekt Formulier PD U2 aan.
  • U informeert uw adviseur werk over uw vertrek.
  • U vertrekt als u toestemming van UWV heeft.

Vraag minimaal 2 weken voor uw vertrek het Formulier PD U2 telefonisch aan via UWV Telefoon, +31 88 898 20 01. Met dit formulier kunt u in Duitsland werk zoeken met behoud van uw Nederlandse WW-uitkering. U schrijft zich binnen 7 dagen na uw vertrek uit Nederland in bij de Duitse Arbeitsagentur als werkzoekende en levert het Formulier PD U2 daar in. U houdt zich aan de afspraken die u daar maakt en aan de regels die daar gelden.

De Duitse Arbeitsagentur geeft aan UWV door of u zich binnen 7 dagen na uw vertrek hebt ingeschreven. Dan betaalt UWV uw uitkering over de periode van uw vertrek tot uw inschrijving.
Schrijft u zich later in? Dan krijgt u uw WW-uitkering vanaf het moment van inschrijving tot de datum die op het Formulier PD U2 staat.

Houd er rekening mee dat UWV ook in het buitenland premies en belastingen inhoudt op uw uitkering.

In welk land betaal ik loonbelasting?

Ontvangt u alleen een WW-uitkering? Dan bent u in Nederland verzekerd en houdt UWV loonbelasting in op uw uitkering zoals u gewend was.

Hoe zit het met mijn sociale zekerheid?

Een Nederlandse WW-uitkering wordt in de Europese wetgeving gelijkgesteld met werken in Nederland. Als u alleen een WW-uitkering ontvangt en niet in Duitsland werkt, valt u onder de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving. U houdt dan recht op de opbouw van uw AOW, hebt eventueel recht op ziekengeld en u blijft in Nederland verzekerd tegen ziektenkosten.

Om ook in Duitsland gebruik te kunnen maken van de zorg, vraagt u bij uw zorgverzekeraar een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) of het Formulier S1 aan. Hiermee bent u in Duitsland verzekerd voor medische zorg. U dient zich met het formulier S1 aan te melden bij een Duitse Krankenkasse.

Meer informatie

Voor meer informatie, over bijvoorbeeld terugkeer naar Nederland en wat de gevolgen voor uw Nederlandse WW zijn als u een baan in Duitsland hebt gevonden, verwijzen wij naar de website van UWV.