Pensioen of uitkering uit Nederland, ziektekosten

Als u met een AOW, WIA, WAO, Anw of pre-pensioen uitkering verhuist naar Duitsland of in Duitsland woont en een dergelijke uitkering ontvangt, heeft dat gevolgen voor uw sociale zekerheid en de belastingen. Niet alleen uw netto-inkomen is anders. Ook maakt u op een andere manier gebruik van de zorgverzekering. Voor het bepalen van uw recht op sociale zekerheid, worden AOW-uitkeringen, een pre-pensioen en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor de Europese regelgeving gelijkgesteld. Als u bijvoorbeeld een WIA- of WAO-uitkering ontvangt, gelden voor u dezelfde regels als voor iemand met een AOW-uitkering. Wij noemen al deze regelingen pensioenen. Een vroegpensioen en pre-pensioen uit een bedrijfspensioenregeling uit Nederland wordt gelijkgesteld met een wettelijk pensioen en geeft daarom wel recht op een verdragsverzekering via het CAK. Meer informatie over uitkeringen en pensioenen die recht geven op een ziektekostenverzekering via Nederland vindt u op de website van het CAK.

Ziektekostenverzekering

Als u in Duitsland woont en alleen een Nederlands pensioen ontvangt, kunt u gebruik maken van de zorgverzekering in Nederland en Duitsland. Ook kunt u gebruik maken van de WLZ in Nederland en de Pflegeversicherung in Duitsland. U hebt in Duitsland geen recht op Pflegegeld, maar wel op de zorg in natura uit de Pflegeversicherung.

Over uw wereldinkomen moet u in Nederland een bijdrage betalen aan het het CAK, deze bijdragen worden meestal op de uitkeringen ingehouden. Bij het CAK vraagt u het formulier S1 aan om gebruik te kunnen maken van de Duitse Krankenversicherung en de EHIC om in Nederland en andere Europese landen gebruik te kunnen maken van de zorg. Voor het aanvragen van een EHIC (nadat u bij het CAK bent geregistreerd) vindt u meer informatie op de website van het CAK. Als u gebruik wilt maken van de zorg in Nederland, vindt u op de site van Zilveren Kruis meer informatie. Hier vindt u meer informatie als  u gebruik wilt maken van de Wet Landurige Zorg (WLZ) in Nederland.

Let op dat u niet direct in Nederland verzekerd bent en geen premies aan de Nederlandse belastingdienst hoeft af te dragen, deze worden dus afgedragen aan het CAK.

Hoeveel moet ik betalen?

Als u via het CAK verdragsverzekerde bent, betaalt u de premies ZVW, WLZ en de nominale bijdrage aan het CAK. Deze premies worden ingehouden op uw Nederlandse uitkeringen. Omdat de kosten in Duitsland lager zijn dan in Nederland, krijgt u een korting op die premies, de ´woonlandfactor´ wordt toegepast. U vindt hier meer informatie over de bedragen en percentages.

Meeverzekerde kinderen die 18 jaar of ouder zijn betalen deze premies ook. Zij komen waarschijlijk voor zorgtoeslag in aanmerking.

Als u en eventueel uw familieleden gebruik maken van de zorgverzekering via het CAK, moet u elk jaar de ´Opgave wereldinkomen´ invullen en opsturen aan de Nederlandse belastingdienst. Deze gegevens zijn nodig voor het CAK om de hoogte van de bijdragen vast te stellen en voor de belastingdienst om de eventuele zorgtoeslag te berekenen. Meer informatie over dit formulier kunt u vinden op de website van de Nederlandse belastingdienst.

Zorgtoeslag

Ook als u in Duitsland woont en via het CAK gebruik maakt van de zorgverzekering, kunt u zorgtoeslag aanvragen. Op de toeslag die wordt uitbetaald wordt ook de woonlandfactor toegepast.

Als u wilt weten of u voor zorgtoeslag in aanmerking komt, kunt u hier een indicatie krijgen van de maandelijkse vergoeding. Let op dat op deze bedragen de woonlandfactor nog moet worden toegepast.

Ook een Duitse Rente

Als u in Duitsland woont en ook een Duits pensioen ontvangt, is de kans groot dat u alleen onder de Duitse ziektekostenverzekering valt. In dit geval bent u opgenomen in de Krankenversicherung der Rentner (KvdR). U hoeft dan over uw inkomen in Nederland geen bijdragen te betalen voor uw zorgverzekering en WLZ. U kunt dan geen gebruik maken van geplande zorg in Nederland.

U bent over uw Nederlandse inkomen wel premieplichtig in Duitsland. Meer informatie over de berekening van deze premie kunt u hier lezen: R0815

Wanneer u ook een Duits pensioen ontvangt en particulier verzekerd bent, dan gaat de verdragsverzekering via het CAK voor. U betaalt dan over uw Duitse inkomen een premiebijdrage aan het CAK.

Pensioen en Minijob

Ontvangt u een pensioen uit Nederland en u hebt in Duitsland een Minijob? In dat geval komt uw verdragsverzekering via het CAK te vervallen en kunt u zich vrijwillig verzekeren bij uw Krankenkasse. U betaalt dan premie aan uw Krankenkasse over uw inkomen.

De beoordeling of u wel of niet onder de Duitse sociale zekerheid komt te vallen wordt genomen door uw Krankenkasse. Overleg daarom vooraf met uw Krankenkasse of u verdragsverzekerde kunt blijven of dat u een vrijwillige verzekering moet afsluiten. Beoordeelt uw Krankenkasse dat de verdragsverzekering via het CAK doorloopt, betaalt u bijdragen voor de ZVW en WLZ over de inkomsten uit die Minijob.

Geef dit dan door aan uw werkgever, dan hoeft hij niet de volledige premies aan de Minijobzentrale af te dragen.