Langdurige zorg

Als u in Duitsland woont en via het formulier S1 (vroeger E121) bij het CAK bent aangemeld, of u bent meeverzekerd met uw partner die in Nederland werkt via het formulier S1 (E106), dan kunt u behalve van de Zorgverzekeringswet ook gebruik maken van de Wlz in Nederland. De Wlz, Wet Langdurige Zorg, dekt bijzondere ziektekosten.
Onder de basisaanspraken van de Wlz vallen onder andere:

  • verpleging in een ziekenhuis of sanatorium als het verblijf langer dan een jaar duurt;
  • verpleging in een verpleeghuis;
  • verpleging in een inrichting voor zintuiglijk gehandicapten;
  • verpleging in een zwakzinnigeninrichting;

Let op:
Als u in Duitsland woont, kunt u geen gebruik maken van Nederlandse thuiszorg. Dan maakt u gebruik van de Pflegeversicherung naar Duitse maatstaven. Als u bijvoorbeeld in Nederland wordt verpleegd, hebt u hierop wel recht. Om voor zorg uit de Wlz in aanmerking te komen kunt u zelf een aanvraag hiervoor indienen, meestal verloopt de aanvraag hiervoor via een arts of specialist in Nederland. Om vast te stellen welke zorg noodzakelijk is, kan gebruik worden gemaakt van een speciaal aanvraagformulier. Er is een formulier om zelf de aanvraag in de dienen en een formulier dat de arts of specialist in kan vullen. Voor beide formulieren geldt dat een kopie van de ID-kaart of het paspoort moet worden meegestuurd. De formulieren en de toelichting hierbij kunt u downloaden van de website van CIZ.

De aanvraag kan worden verstuurd naar:

Na de indicatie

Op basis van de indicatie die het CIZ afgeeft beslist dan het zorgkantoor, in dit geval Zilveren Kruis.

Voor verzekerden die in Duitsland wonen en zorg in Nederland willen gebruiken geeft Zilveren Kruis informatie op hun website. Daar wordt beschreven welke hulp vergoed wordt. Als u wilt weten of u recht hebt op een aanspraak of dat u zelf moet bijbetalen, dan kunt u contact opnemen met Zilveren Kruis.

Wonen in Duitsland, verzekerd in Nederland

Werkt u in Nederland, dan kunt u via uw Nederlandse zorgverzekeraar gebruik maken van de Wlz. Ook voor u geldt de beperking dat u alleen gebruik kunt maken van regelingen die de Wlz regelt. Als u verdragsverzekerde bent, aangemeld bij het CAK, dan wordt dit gelijkgesteld met een verzekerde en kunt u ook direct gebruik maken van de Wlz.

Wonen in Duitsland, niet verzekerd in Nederland

Als u in Duitsland woont en gebruik wilt maken van de Nederlandse Wlz en niet verzekerd bent of via het CAK geen gebruik kunt maken van de Nederlandse zorg, krijgt u te maken met een wachttijd. Deze wachttijd is afhankelijk van de tijd die u niet verzekerd bent geweest. In principe is de wachttijd een maand voor elk jaar dat u niet verzekerd bent geweest, met een maximum van 12 maanden. Bent u in Duitsland verplicht verzekerd of vrijwillig verplicht verzekerd, dan hebt u na uw verhuizing naar Nederland geen wachttijd voor de Wlz.

Samenloop gemeentelijke regelingen

In Nederland is veel zorg vanuit de Wlz overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) en naar de gemeenten. U moet er rekening mee houden dat als een bepaalde regeling door de Nederlandse gemeente wordt uitgevoerd, u hiervoor niet in aanmerking komt als u in Duitsland woont. Met name vanaf 1 januari 2015 zijn veel regelingen door de gemeenten overgenomen, waardoor voor u misschien Duitse regelingen belangrijker worden.