Wonen in België

Emigreren naar België is soms niet meer dan een verhuizing van enkele kilometers. Toch kunnen de gevolgen erg groot zijn. Zo kan het netto-inkomen veranderen, maar ook de leefomgeving verschilt soms enorm. Een goede voorbereiding is daarom een vereiste.

Iedere inwoner in de Europese Unie heeft het recht om zich in elk ander land binnen de Europese Unie te vestigen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat u over een ziektekostenverzekering beschikt, en u kunt aantonen dat uzelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, zodat u geen beroep hoeft te doen op de sociale voorzieningen in het gastland.

Sociale zekerheid en belastingen

Wanneer u in Nederland blijft werken, verandert er in eerste instantie weinig. Dit komt omdat u onder de Nederlandse sociale zekerheid blijft vallen. Ook blijft u uw inkomstenbelasting in Nederland betalen. Wel betaalt u in België gemeentebelasting en belasting over eventueel vermogen. Meer informatie over werken als grenganger leest u onder het kopje ´Werken in Nederland´ of ´Werken in Duitsland´.

Op het moment dat u met pensioen gaat, zullen een aantal zaken veranderen. U gaat over uw pensioen (m.u.v. overheidspensioen) en AOW in België belasting afdragen.

Wat betreft uw ziektekostenverzekering blijft Nederland verantwoordelijk voor uw ziektekostenverzekering en krijgt u een korting op de bijdragen in de vorm van een woonlandfactor. Gehuwde partners zonder eigen inkomen hebben bij de ziektekostenverzekering recht op medeverzekering ten laste van Nederland maar betalen wel een nominale bijdrage in Nederland.

Erfrecht

Een verhuizing naar het buitenland heeft altijd gevolgen met betrekking tot het erfrecht. Wanneer u zelf wil bepalen wie wat erft, stel dan een internationaal testament op. Zo kunt u de zaken regelen zoals u dat wilt. Een aspect, waar u geen invloed op heeft is de belasting over de eventuele erfenis. Deze regels zijn in België heel anders dan in Nederland. Wij raden u aan contact op te nemen met een internationaal georiënteerde notaris die u hierover kan voorlichten.

Identiteitsbewijzen

Als u in België woont kunt u uw paspoort of identiteitskaart bij een aantal grensgemeenten verlengen. Wat belangrijk is om te weten, is dat u van te voren wel een afspraak dient te maken alvorens u een nieuw paspoort of identiteitskaart te kunnen aanvragen. Een overzicht hiervan vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kopen van een nieuwe woning

Wilt u meer weten over het kopen van een huis in België, raadpleeg dan de website van Belgium.be  en download de brochure “Ik koop” op de website van notaris.be. Let op met de Nederlandse hypotheekrenteaftrek. U dient te “kwalificeren”  voor de buitenlandse belastingplicht om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Ook de fiscale voordelen voor de eigen woning in België kunnen voor u anders uitvallen.

Verdere informatie

Een emigratie naar België vergt veel voorbereiding. Het is daarom aan te raden om ruim voor de daadwerkelijke emigratie in gesprek te gaan met instanties en organisaties. Wanneer u werkzaam blijft in Nederland, blijft uw loonstrook hetzelfde. Er kunnen veel zaken veranderen bij een emigratie naar België. Denk hierbij aan: het inkomen, sociale verzekeringen, overige verzekeringen, belastingen, kinderen en studie. Op de website www.grensinfo.nl kunt u een overzicht krijgen van uw situatie als u gaat emigreren naar België.