Wonen in Nederland vanuit België

Emigreren naar Nederland is soms niet meer dan een verhuizing van enkele kilometers. Toch kunnen de gevolgen erg groot zijn. Zo kan het netto-inkomen veranderen, maar ook de leefomgeving verschilt soms enorm. Een goede voorbereiding is daarom een vereiste.

Inschrijven Nederlandse gemeente

Iedere inwoner in de Europese Unie heeft het recht om zich in elk ander land binnen de Europese Unie te vestigen. Een belangrijke voorwaarde is wel dat u over een ziektekostenverzekering beschikt, en u kunt aantonen dat uzelf in uw levensonderhoud kunt voorzien, zodat u geen beroep hoeft te doen op de sociale voorzieningen in het gastland.

Bij een eerste inschrijving vanuit België dient u te overleggen:

  • een recent afschrift van de geboorteakte
  • een recent afschrift van de huwelijksakte
  • een recent afschrift van de echtscheidingsakte of van de overlijdensakte
  • bewijs van uitschrijving
  • bewijs van burgerlijke staat.

Daarna krijgt u een BSN nummer.

Sociale zekerheid en belastingen

Wanneer u in België blijft werken, verandert er in eerste instantie weinig. Dit komt omdat u onder de Belgische sociale zekerheid blijft vallen. Ook blijft u uw inkomstenbelasting in België betalen. U blijft aangifteplichtig in België. Als grensarbeider heeft u in principe recht op compensatie op grond van het Belgisch-Nederlands Belastingverdrag.

In het geval u een langdurige uitkering uit België blijft ontvangen, zullen een aantal zaken veranderen. Laat u hierover goed informeren! U gaat onder voorwaarden over uw pensioen (met uitzondering van overheidspensioen) in Nederland belasting en sociale verzekeringspremies . Onder bepaalde voorwaarden kunt u voor dit laatste ontheffing aanvragen.

Wat betreft uw ziektekostenverzekering blijft België verantwoordelijk voor uw ziektekostenverzekering. Uw partner is meeverzekerd als uw partner:

  • niet werkt;
  • geen pensioen, werkloosheids- of ziekengelduitkering krijgt en
  • met u gehuwd is of een geregistreerd partnerschap heeft.

Alleen als uw partner is meeverzekerd, kan uw kind ook meeverzekerd zijn als het:

  • jonger is dan 18 jaar en
  • niet werkt.

Meer informatie over belastingen en sociale zekerheid als u in Belgie blijft werken leest u hier.

Erfrecht

Een verhuizing naar het buitenland heeft altijd gevolgen met betrekking tot het erfrecht. Wanneer u zelf wil bepalen wie wat erft, stel dan een internationaal testament op. Zo kunt u de zaken regelen zoals u dat wilt. Een aspect, waar u geen invloed op heeft is de belasting over de eventuele erfenis. Deze regels zijn in België heel anders dan in Nederland. Wij raden u aan contact op te nemen met een internationaal georiënteerde notaris die u hierover kan voorlichten.

Identiteitsbewijzen

Als u in Nederland woont kunt u (verlenging van) uw Belgische paspoort of identiteitskaart aanvragen via de Belgische ambassade in Den Haag. U kunt mailen naar thehague@diplobel.fed.be.

Kopen van een nieuwe woning

Wilt u meer weten over het kopen van een huis in Nederland, raadpleeg dan onder andere https://www.funda.nl:koop of https://www.koopwoningen.nl.

Als u uw auto vanuit België meeneemt naar Nederland, moet u er rekening mee houden dat u na inschrijving bij een Nederlandse gemeente niet meer met Belgische kentekenplaten in Nederland mag rijden. Dit houdt in dat u een hele goede planning moet maken i.v.m. uw verhuizing, het aanmelden bij de Nederlandse gemeente en het op Nederlands kenteken zetten van uw auto. Hebt u een bedrijfsauto met Belgisch kenteken, dan kan er een uitzondering worden gemaakt. Heeft u uw auto korter dan 6 maanden op uw naam staan, kunt u de auto niet invoeren in Nederland als verhuisgoed. U moet dan BPM in Nederland betalen. Als u de auto langer dan 6 maanden op uw naam hebt staan dan kan de auto als verhuisgoed worden meegenomen en hoeft u geen extra belasting betalen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nederlandse Belastingdienst www.belastingdienst.nl. Meer informatie over het invoeren van de auto naar Nederland vindt u op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer www.rdw.nl.

Rijbewijs

U kunt uw Belgische rijbewijs omwisselen voor een Nederlands rijbewijs. Ruilt u het rijbewijs niet om, regel dan een registratie bij de nieuwe gemeente. Meer informatie over het omruilen van uw rijbewijs vindt u op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer www.rdw.nl.

Verdere informatie

Een emigratie naar Nederland vergt veel voorbereiding. Het is daarom aan te raden om ruim voor de daadwerkelijke emigratie in gesprek te gaan met instanties en organisaties. Er kunnen veel zaken veranderen bij een emigratie naar Nederland. Denk hierbij aan: het inkomen, sociale verzekeringen, overige verzekeringen, belastingen, kinderen en studie. Op de website www.grensinfo.nl kunt u een overzicht krijgen van uw situatie als u gaat emigreren naar Nederland.