Duits pensioen en belastingen

Woont u in Nederland en ontvangt u een pensioen (ouderdomspensioen, arbeidsongeschiktheidsuitkering of nabestaandenpensioen) uit Duitsland? Dan bent u over dit pensioen in Nederland belastingplichtig als de samengestelde pensioenen uit Duitsland minder zijn dan € 15.000,- bruto per jaar. Hierbij worden ambtenarenpensioenen niet meegerekend.  Zijn uw pensioenen (ambtenarenpensioenen niet meegerekend) meer dan € 15.000,-, dan bent u hierover belastingplichtig in Duitsland. Duitse ambtenarenpensioenen worden in Duitsland belast tenzij u de Nederlandse nationaliteit hebt.

In Nederland belastingplichtig over Duitse pensioen

Als uw pensioen uit Duitsland minder is dan € 15.000,- bruto per jaar, dan bent u hierover in Nederland belastingplichtig. Het bedrag dat u uitgekeerd krijgt is een bruto-uitkering, waarover u in Nederland belasting en eventueel premies moet afdragen. U geeft dit pensioen op in uw aangifte en u krijgt van de belastingdienst een aanslag loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Als u in Nederland sociaal verzekerd bent (u werkt nog in Nederland of u hebt ook een Nederlandse uitkering of pensioen), dan betaalt u ook de premies volksverzekeringen en krijgt u ook een aanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW (zorgverzekeringswet).

Hebt u een jaaropgave nodig van uw Duitse Rente? Deze vraagt u eenmalig aan via de website van de Deutsche Rentenversicherung. Kies hier voor ´Information über die Meldung an die Finanzverwaltung (Versichertenrente)´, en vul de verdere gegevens in. U krijgt dan elk jaar een jaaropgave over uw Duitse Rente. Ontvangt u een nabestaandenpensioen uit Duitsland, kies dan voor: ´Information über die Meldung an die Finanzverwaltung (Hinterbliebenenrente)´

Tegemoetkoming premies ZVW door Deutsche Rentenversicherung

Bent u in Nederland verzekerd tegen ziektekosten en betaalt u premies ZVW aan de Nederlandse belastingdienst? Dan kunt u van de Deutsche Rentenversicherung een tegemoetkoming krijgen in deze onkosten. U kunt het aanvraagformulier hieronder downloaden.

In Duitsland belastingplichtig over pensioenen

Als u belastingplichtig bent over uw Duitse pensioen in Duitsland, hebt u te maken met het Finanzamt Neubrandenburg, hier moet u ook een aangifte doen. Deze aangifte bestaat uit:

 • het antwoordformulier voor de onbeperkte belastingplicht
 • de EU-EER-verklaring (per belastingjaar een setje).

Deze documenten, en ook een invulinstructie, vindt u hieronder.

Hebt u naast uw pensioen uit Duitsland nog andere inkomsten, bijvoorbeeld u werkt nog in Duitsland? Dan doet u de belastingaangifte bij het Finanzamt waar uw werkgever onder valt.

Het Finanzamt Neubrandenburg heeft een uitvoerige website met betrekking tot het betalen van belasting in Duitsland over het Duitse pensioen: www.finanzamt-rente-im-ausland.de

Contact:

Als u uit Duitsland alleen een Duits pensioen ontvangt, is het Finanzamt Neubrandenburg RiA de bevoegde instantie. U kunt uw belastingaangifte aan onderstaand adres sturen:

 • Finanzamt Neubrandenburg (RiA)
  Postfach 110140
  D-17041 Neubrandenburg

Telefoon: +49 (0)395 44222 – 47000
Fax: +49 (0)395 44222 – 47100
Website: www.finanzamt-rente-im-ausland.de

U kunt uw vragen over uw Duitse pensioen in de Duitse taal ook per e-mail sturen: ria@finanzamt-neubrandenburg.de

Wijzigingen doorgeven Duitse Rente

Als u een Duitse Rente ontvangt en u wilt een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld een overlijden, een verhuizing of een nieuw bankrekeningnummer, dient u alle wijzigingen voor de Duitse Rente schriftelijk door te geven aan Deutsche Post AG:

 • Deutsche Post AG
  Niederlassung Renten-Service
  D-13496 Berlin

Let op: Als u een overlijden wilt doorgeven, stuur dan een kopie van de overlijdensakte mee.