Duits pensioen en ziektekosten

Iedereen die in Nederland woont, is in principe verzekerd voor de Nederlandse volksverzekeringen en daarmee ook verzekerd tegen ziektekosten. Als u een inkomen hebt, betaalt u over dit inkomen premies aan de Nederlandse belastingdienst.

Onder bepaalde voorwaarden kan worden afgezien van deze verzekeringsplicht als u een pensioenuitkering uit Duitsland ontvangt. U kunt bijvoorbeeld vrijstelling aanvragen voor de verzekeringsplicht voor de Nederlandse volksverzekeringen (AOW, ANW en WLZ), u kunt ook vrijstelling aanvragen voor alleen de WLZ. Dit houdt in dat u ook niet verzekerd bent voor de Zorgverzekeringswet (ZVW). Let op dat hieraan verschillende voorwaarden zitten. Deze kunt u teruglezen op de website van de SVB.

Verzekerd in Duitsland

Woont u in Nederland en ontvangt u alleen een pensioenuitkering uit Duitsland en op basis van deze uitkering bent u in Duitsland verzekerd tegen ziektekosten? U bent dan in Duitsland opgenomen in de Krankenversicherung der Rentner, een verplichte verzekering. Dan kunt u vrijstelling WLZ aanvragen. U bent dan in Duitsland bij een Krankenkasse verzekerd tegen ziektekosten en maakt in Nederland gebruik van de Verdragspolis van CZ. U vraagt bij uw Krankenkasse het formulier S1 op en meldt u bij CZ aan voor de Verdragspolis. U kunt dan zowel in Nederland de Nederlandse zorg gebruiken en in Duitsland de Duitse zorg. Hier vindt u meer informatie over de zorgpolis van CZ.

Hebt u pensioenuitkeringen uit beide landen, maar u werkt nog in Duitsland, dan valt u onder de Duitse sociale wetgeving. Werken gaat in dit geval voor uitkering. Meer informatie leest u hier

Mocht u overwegen om naast uw Duitse pensioen in Nederland een bijbaantje te nemen, houdt er dan rekening mee dat u dan volledig onder de Nederlandse sociale zekerheid komt te vallen. Dit betekent dat u over uw wereldinkomen in Nederland premies moet afdragen. Dit kan financieel soms zeer ongunstig uitvallen. Vraag daarom vooraf advies bij een GrensInfoPunt.

Iedereen die in Duitsland verzekerd is voor de Krankenversicherung  is ook automatisch verzekerd voor de Pflegeversicherung. Dit is een verzekering voor langdurige zorg. U heeft de mogelijkheid de zorg in Duitsland af te nemen, waarbij u wordt ingedeeld in een Pflegegraad. U kunt vervolgens kiezen uit een Geldleistung (vergoeding in geld) of een Sachleistung (zorg in natura). Ook kunt u de langdurige zorg in Nederland afnemen volgens de Wlz. 

Verzekerd in Nederland

Ontvangt u ook een Nederlandse uitkering, of werkt u in Nederland, dan bent u in Nederland verzekerd voor de sociale zekerheid. Dat houdt in dat u over uw wereldinkomen, dus ook over het pensioen uit Duitsland, in Nederland premieplichtig bent. Ontvangt u een AOW-uitkering, dan hoeft u alleen de premies WLZ en ZVW over het Duitse pensioen na te betalen aan de Nederlandse belastingdienst.

Als u een klein Nederlands pensioen ontvangt, kunt u eventueel van dit Nederlandse pensioen afzien. Hierdoor valt u weer onder de Duitse ziektekostenverzekering. Dit kan financieel voordelig zijn. U kunt dan gebruik maken van de Duitse Krankenversicherung en in Nederland van de Verdragspolis van CZ. U moet dan wel vrijstelling WLZ bij de SVB aanvragen.

Tegemoetkoming premiekosten

Bent u Nederlands zorgverzekerde en u betaalt over uw wereldinkomen aan de Nederlandse belastingdienst premie ZVW en premie WLZ? Dan kunt u over uw Duitse Rente een tegemoetkoming aanvragen bij de Deutsche Rentenversicherung. Onderaan deze pagina vindt u het aanvraagformulier als download.

Wijzigingen doorgeven Deutsche Rente

Als u een Duitse Rente ontvangt en u wilt een wijziging doorgeven, bijvoorbeeld een overlijden, een verhuizing of een nieuw bankrekeningnummer, dient u alle wijzigingen voor de Duitse Rente schriftelijk door te geven aan Deutsche Post AG:

  • Deutsche Post AG
    Niederlassung Renten-Service
    D-13496 Berlin

Let op: Als u een overlijden wilt doorgeven, stuur dan een kopie van de overlijdensakte mee.