Wonen in Nederland vanuit Duitsland

“In juli 2011 ontmoette ik mijn vrouw tijdens een vakantie op Texel. Vorig jaar hebben wij besloten te gaan samenwonen. Ik woonde zelf in Duitsland en mijn vrouw in Nederland. Wij kwamen voor de keuze of we ons in Nederland of Duitsland wilden vestigen. Uiteindelijk besloten we voor Nederland te kiezen. Bij het maken van deze beslissing heb ik intensief contact gehad met een adviseur van het GrensInfoPunt. Doordat ik in Duitsland blijf werken, verandert er op dit moment weinig voor mij. Op het moment dat ik met pensioen ga, zal dit veranderen. Tegen die tijd maak ik zeker nog een afspraak met een adviseur van het GrensInfoPunt!”

Karl Schmidt

45 jaar, woonachtig in Nederland.

Een emigratie naar Nederland vergt veel voorbereidingen. Het is daarom aan te raden om ruim voor de daadwerkelijke emigratie in gesprek te gaan met instanties en organisaties. Wanneer u werkzaam blijft in Duitsland, blijft uw loonstrook hetzelfde. Toch hebt u wel speciale formulieren nodig om de belastingen in Duitsland te regelen. In sommige gevallen moet u ook belasting gaan afdragen in Nederland. U krijgt ook te maken met het Nederlandse ziektekostensysteem. Dit systeem functioneert anders dan in Duitsland. Wanneer u in Duitsland blijft werken en u in Duitsland verzekerd bent, kunt u ook gebruik maken van de Nederlandse gezondheidszorg. Verhuist u met een Duits pensioen naar Nederland, dan zult u een vrijstelling voor de Nederlandse volksverzekeringen willen aanvragen. Anders moet u over uw Duitse pensioen in Nederland premies betalen.

Op de website www.grensinfo.nl kunt u meer informatie krijgen over uw situatie als u naar Nederland gaat emigreren, ook in de Duitse taal.

Wonen in een ander land brengt een andere regelgeving met zich mee. Dit geldt ook voor het onderwerp “erven”. Mocht een familielid komen te overlijden, dan verschillen de regels in Nederland en Duitsland. Dit geldt ook voor de belasting over de erfenis. Een verhuizing naar Nederland houdt niet in dat u een andere nationaliteit moet aannemen.

Duitse Ausweis of Reisepass

Als u uw paspoort of Ausweis wilt verlengen, kan dat bij het Duitse consulaat in Amsterdam, maar ook bij veel Duitse grensgemeentes. U kunt bij de betreffende gemeente navragen of dit bij hen mogelijk is.

Op de website van het Duitse consulaat in Amsterdam vindt u alle informatie over het aanvragen van een Ausweis of Reisepass. Hier leest u er meer over.

Belastingen

De Nederlandse belastingdienst heeft verschillende tips waar u rekening mee moet houden als u naar Nederland emigreert.

Emigreert u met een pensioenuitkering naar Nederland, dan vindt u hier meer informatie.

Verhuizen naar of vanuit Nederland: M-aangifte nu ook online mogelijk

Als u slechts een deel van het jaar in Nederland hebt gewoond, doe dan M-aangifte. Vanaf 1 juni 2021 hoeft u uw M-aangifte niet meer op papier in te dienen. Met behulp van uw DigiD of een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) kunt u het ook online indienen.

Meer informatie leest u hier.

Nederlands schoolsysteem

Net als in Duitsland zijn kinderen in Nederland leerplichtig. Dit houdt in dat een kind in principe verplicht is om van zijn vijfde tot achttiende levensjaar naar school te gaan. Het schoolsysteem in Nederland is anders vormgegeven dan in Duitsland. Als vierjarige gaat het kind naar de basisschool. De eerste twee jaren van het basisonderwijs dienen ter voorbereiding van het onderwijs. In het derde schooljaar begint het onderwijs. Het derde schooljaar in het Nederlandse basisonderwijs is te vergelijken met het “ersten schuljahr der Grundschule” in Duitsland. Het basisonderwijssysteem duurt acht jaar. Een scholier verlaat de basisschool over het algemeen op zijn of haar twaalfde levensjaar. De scholier eindigt zijn basisschooltijd vaak met een landelijke CITO-toets. Op basis van het advies van de leerkracht, waarin de uitslag van de CITO-test kan worden meegenomen, wordt het vervolgonderwijs van de leerling bepaald.

Na voltooiing van het basisonderwijs volgt het middelbaar onderwijs. Het middelbare onderwijs is grofweg te verdelen in drie categorieën:

  • Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO)
  • Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO)
  • Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO)

In deze categorieën zijn allerlei subcategorieën te onderscheiden (denk bijvoorbeeld aan Atheneum en Gymnasium bij het VWO). Voor meer informatie over het middelbare onderwijs, download onderstaande (Duitstalige) brochure. Na afronding bestaat er de mogelijkheid om verder te studeren. Dit kan op verschillende niveaus. Dit hangt af van het diploma dat behaald is op het middelbare onderwijs.

Als een scholier een VWO opleiding succesvol afrondt dan kan er verder gestudeerd worden aan het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) of aan de universiteit. Bij het behalen van een HAVO diploma, is er de mogelijkheid om een HBO-opleiding te volgen. Wanneer een VMBO opleiding succesvol is afgerond, kan de scholier verder studeren aan het Middelbare Beroepsonderwijs (MBO). Voor meer informatie over het Nederlandse schoolsysteem, download dan onderstaande (Duitstalige) brochure.

Niederländisches Schulsystem

Vergelijkend schema onderwijs Nederland - Duitsland

Dit schema is overnomen van het Duitslandinstituut.

Rondom uw auto

Als u uw auto vanuit Duitsland meeneemt naar Nederland, moet u er rekening mee houden dat u, na inschrijving bij een Nederlandse gemeente, niet meer met Duitse kentekenplaten in Nederland mag rijden. Dit houdt in dat u een hele goede planning moet maken in verband met uw verhuizing, het aanmelden bij de Nederlandse gemeente en het op Nederlands kenteken zetten van uw auto. Hebt u een bedrijfsauto met Duits kenteken, dan kan er een uitzondering worden gemaakt.

Hebt u uw auto korter dan 6 maanden op uw naam staan, kunt u de auto niet invoeren in Nederland als verhuisgoed, u moet dan BPM in Nederland betalen. Als u de auto langer dan 6 maanden op uw naam hebt staan, dan kan de auto als verhuisgoed worden meegenomen en hoeft u geen extra belasting te betalen. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Nederlandse Belastingdienst.

Meer informatie over het invoeren van de auto naar Nederland vindt u op de website van de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW). Op de website van de Nederlandse overheid vindt u ook een stappenplan.

Rijbewijs

Voor het rijbewijs gelden andere regels. Een rijbewijs in Nederland mag niet ouder zijn dan tien jaar. Dit houdt meestal in dat u bij de aanmelding in een Nederlandse gemeente direct een Nederlands rijbewijs moet aanvragen. Meer informatie over het omwisselen van het rijbewijs leest u op de website van de RDW.