Wonen in Nederland, werken in België

Een werknemer in België betaalt loonbelasting. Dit heet in België bedrijfsvoorheffing (Berufssteuervorabzug, précompte professionnel). Dit geldt ook voor Nederlandse werknemers in België. Als grensarbeider kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de aftrekposten (Abzugsposten, déduction fiscal) en tegemoetkomingen (Steuervorteile, avantage fiscal) die het Belgische belastingstelsel voorziet (voldoen aan 75% norm).

Iemand die in Nederland woont en in België werkt, valt ook onder het Belgische sociale verzekeringsstelsel. Toch betekent dit niet direct dat u al uw Nederlandse rechten kwijtraakt. Een aantal zaken is heel anders geregeld in België,  maar andere blijven hetzelfde. Zo bent u bijvoorbeeld wel verplicht ziekenfondsverzekerd in België  maar kunt u toch gebruik blijven maken van de Nederlandse medische zorg via een Nederlandse verdragspolis. Daarvoor moet u zich aanmelden bij CZ.

Mocht u volledig werkloos worden, vraagt u bij UWV in Nederland een werkloosheidsuitkering aan.

Als u kinderen hebt, krijgt u de (aanvullende) Belgische kinderbijslag (vaak hoger dan in Nederland). Let op: België houdt nu nog wel rekening met de bedragen van Kindgebondenbudget en kinderopvangtoeslag voor het berekenen van de aanvullende Belgische kinderbijslag. 

België kent een ander pensioensysteem dan Nederland. Zo is er een rustpensioen en overlevingspensioen. Sommige bedrijven hebben ook in Belgie een aanvullende collectieve pensioenverzekering voor hun werknemers. Beide pensioenen kennen een loongerelateerde opbouw. 

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

In deze animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid. Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt