Ondernemen in België vanuit Nederland

U bent werkgever in Nederland en denkt er over om een vestiging te openen in België of uw bedrijf naar België te verplaatsen. Wat zijn dan de gevolgen voor uw personeel en wat zijn dan de gevolgen voor u als werkgever?

Uw personeel

Als werkgever moet u de beoordeling maken of uw personeel in Nederland of in België loonbelastingplichtig is en waar uw werknemers sociaal verzekerd zijn. Ook als u van plan bent iemand aan te werven die in België woont krijgt u met deze vragen te maken.

Wanneer iemand uit het buitenland tijdelijk bij u of voor u in België komt werken, moet deze persoon u een Limosa-1 meldingsbewijs kunnen voorleggen. U moet hiernaar vragen. Als iemand u geen Limosa-1 kan tonen, dient u dit te melden.

Uw onderneming

Als u activiteiten in België uitoefent, zult u mogelijk BTW-plichtig zijn in België.

Meer info

Voor de algemene antwoorden op deze vragen kunt u op deze website terecht. Niet voor alle. Als u twijfelt of vragen hebt waarop deze site geen antwoord geeft, dan kunt u contact met een GrensInfoPunt in uw regio opnemen. Zij geven u een antwoord of verwijzen u door naar de instanties die het antwoord wel hebben.

Op de website www.grensinfo.nl kunt u bovendien uw persoonlijke situatie invullen. Dat kan zowel vanuit het perspectief van ondernemer als vanuit dat van werknemer.

Veel informatie vindt u ook in de Brochure 30 vragen Belgische werkgevers die een inwoner van Nederland in dienst nemen.