Detachering naar Duitsland

Een bijzondere vorm van werken in een ander land is de detachering. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en uw werknemer woont in Nederland en wordt tijdelijk (korter dan 24 maanden) door u uitgezonden om in een ander land tijdelijk werkzaamheden te verrichten. Feitelijk werkt uw werknemer dan in een ander land.

Het bijzondere aan detachering is dat uw werknemer sociaal verzekerd blijft in zijn eigen land en dat u de premies normaal blijft afdragen. Voor deze detachering is wel een detacheringsverklaring (A1-verklaring) nodig die u samen met uw werknemer aanvraagt.

Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan en u moet er ook rekening mee houden dat u eventueel belastingen moet betalen in het land waarnaar u uw werknemer hebt uitgezonden.

De A1-verklaring (Certificate concerning the Social Security legislation which applies to the holder) is nodig om aan te tonen onder welk sociaal verzekeringsrecht uw werknemer valt. Deze verklaring vraag u samen met uw werknemer aan bij de SVB.

Voorwaarden detachering werknemer

Om als uitgezonden werknemer voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Nederland sociaal verzekerd;
  • U heeft een dienstverband met de werkgever die u detacheert;
  • Uw loon wordt door de Nederlandse werkgever doorbetaald;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd)
  • U wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder gedetacheerde collega.
  • Uw werkgever oefent substantiële activiteiten uit in Nederland.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vóór het vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de SVB. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de werknemer uitvalt.

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een uitgebreide brochure uitgegeven over de regelingen waar u mee te maken krijgt als u personeel naar Duitsland uitzendt.

Aanmelden gedetacheerde werknemer in Duitsland

Als u personeel naar Duitsland detacheert, moet u de werknemers aanmelden en aan verschillende formaliteiten voldoen. Het Bureau voor Duitse Zaken heeft hiervoor een uitgebreide brochure beschikbaar.

Voorwaarden detachering zelfstandige

Om als zelfstandige voor een detacheringsverklaring in aanmerking te komen moet u als zelfstandige aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent direct voorafgaand aan de detachering in Nederland sociaal verzekerd;
  • U hebt de nationaliteit van een EU- of EER-land, òf u bent staatloze of vluchteling;
  • Uw detachering duurt niet langer dan 12 maanden (eventueel met 12 maanden verlengd);
  • U oefent substantiële activiteiten in Nederland uit.

Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u vóór het vertrek een detacheringsverklaring A1 aanvragen bij de SVB. De Duitse en Nederlandse instanties kunnen op verzoek onderling tot een andere afspraak komen als de regeling bijzonder nadelig voor de zelfstandige uitvalt.

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een uitgebreide brochure uitgegeven over de regelingen waar u mee te maken krijgt als u zichzelf uitzendt naar Duitsland.

Workation

Als een werknemer om privéredenen gedetacheerd wil worden naar een andere EU-staat, bijvoorbeeld omdat hij zijn vakantie wil verlengen (zogenaamde “workation”), dan kan dat ook als aan de andere voorwaarden voor een detachering is voldaan. Het is belangrijk dat de werkgever instemt met het tijdelijke werk in het buitenland.

Belangrijk is ook dat als het werk in het buitenland niet tijdelijk, maar regelmatig is, er geen sprake meer is van detachering, maar van werk in meerdere landen.

Handzaam overzicht

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure aan de hand waarvan u kunt vaststellen onder welke socialezekerheidswetgeving u of uw werknemer valt als u of uw werknemer in Duitsland werkt.