Vaststelling sociale zekerheid

Waar u sociaal verzekerd bent, wordt geregeld door de Europese Verordening voor de Sociale Zekerheid (Vo. 883/2004). Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing! De hoofdregel is dat de u onder het sociaal verzekeringsrecht valt in het land waar u werkt. Maar wat als u of uw werknemer in meerdere lidstaten werkt?

U hebt met EU-wetgeving te maken als u opdrachten in Nederland uitvoert en personeel meeneemt naar Nederland, als u in België personeel aan het werk hebt dat in Nederland woont of personeel in dienst hebt dat zowel in Nederland als in België werkt.

Voor werknemers

In grote lijnen gaat het om de volgende regels bij werknemers:

Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.

  • De hoofdregel is dat de werknemer onder het sociaal verzekeringsrecht valt van het land waar hij werkt.
  • Woont uw werknemer in België en werkt hij voor u (ook) in Nederland, dan valt hij onder de Belgische sociale verzekeringen.
  • Woont uw werknemer in Nederland en werkt hij ook in Nederland en deze werkzaamheden zijn 25% of meer van zijn totale werktijd, valt deze werknemer onder het Nederlandse sociale verzekeringsrecht.
  • Woont uw werknemer in Nederland en hij werkt voor een Nederlandse werkgever en voor u (Belgische werkgever), en de werkzaamheden in Nederland zijn 25% of meer van de totale werktijd, dan valt deze werknemer onder de Nederlandse sociale verzekeringen.
  • Werkt uw werknemer ook als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld in Nederland), dan bepaalt het werknemerschap de sociale verzekeringen.

Bij zelfstandigen

In grote lijnen gaat het om de volgende regels bij zelfstandigen:

Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.

  • De hoofdregel is dat de zelfstandige valt onder het sociaal verzekeringsrecht waar hij de werkzaamheden uitvoert
  • Heeft de zelfstandige in België een vestigingsadres (dit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen) en voert opdrachten in Nederland uit, dan valt hij onder de Belgische sociale verzekeringen.
  • Hebt u opdrachten in Nederland en in België en de werkzaamheden in België zijn minder dan 25% van de totale werktijd of omzet, dan valt u onder de Nederlandse sociale zekerheid.
  • Bent u naast zelfstandige ook werknemer, dan bepaalt het werknemerschap het sociale verzekeringsrecht.

Handzaam overzicht

Het Bureau voor Belgische Zaken heeft een brochure uitgegeven, waarin u na kunt kijken onder welk sociaal verzekeringsrecht uw werknemer of u als ondernemer valt bij grensoverschrijdende situaties. Deze brochure kunt u hier downloaden.

In alle grensoverschrijdende situaties is het handig om een beslissing te hebben van de internationale dienst van het RSVZ waarin het sociale verzekeringsrecht is vastgesteld. Deze zogenaamde A1-verklaring kunt u samen met uw werknemer bij de RSVZ aanvragen.

Detacheren

Let op! Detacheren is niet hetzelfde als werken in twee of meerdere lidstaten.

Wanneer een persoon gedeeltelijk werkzaamheden verricht in het woonland België en ook nog voor een stuk werkt in Nederland, is onder bepaalde voorwaarden (25% criterium) de sociale zekerheidswetgeving van het woonland België van toepassing. Het verschil met de situatie van detachering is, dat het bij werken in meerdere lidstaten in principe niet gaat om een tijdelijke onafgebroken periode en dat  de betrokken persoon niet voor 100% tewerkgesteld is in het buitenland.  Om problemen en discussies met de sociale zekerheidsinstanties in woon- en werkland te vermijden, raden wij steeds aan een A1-verklaring aan te vragen. Meer informatie over detacheren vindt u hier.

Let op! Deze regels betreffen alleen het sociale verzekeringsrecht en bepalen niet waar uw werknemer belastingplichtig is.