Ondernemen in Nederland vanuit België

U bent werkgever in België en denkt erover na om een vestiging te openen in Nederland of uw bedrijf naar Nederland te verplaatsen. Wat zijn dan de gevolgen voor uw personeel en wat zijn de gevolgen voor u als werkgever?

Uw personeel

Als werkgever moet u de beoordeling maken of uw personeel in Nederland of in België loonbelastingplichtig is en waar uw werknemers sociaal verzekerd zijn. Ook als u van plan bent om iemand aan te nemen die in Nederland woont, krijgt u met deze vragen te maken.

Als u iemand tijdelijk in België tewerkstelt, heeft u daar een meldingsplicht van.

Uw onderneming

Als u activiteiten in Nederland uitoefent, zult u mogelijk BTW-plichtig zijn in Nederland.

Meer info

Voor de algemene antwoorden op deze vragen kunt u op deze website terecht. Niet voor alle. Als u twijfelt of vragen hebt waarop deze site geen antwoord geeft, dan kunt u contact met een GrensInfoPunt in uw regio opnemen. Zij geven u een antwoord of verwijzen u door naar de instanties die het antwoord wel hebben.

Op de website www.grensinfo.nl kunt u bovendien uw persoonlijke situatie invullen. Dat kan zowel vanuit het perspectief van ondernemer als vanuit dat van werknemer.

Veel informatie vindt u ook in de Brochure 30 vragen Belgische werkgevers die een inwoner van Nederland in dienst nemen.