ZZP

Als u als zelfstandig ondernemer (zzp´er) in Nederland woont en in België gaat werken, krijgt u te maken met de Belgische belastingwetgeving en met het Belgische sociale zekerheidssysteem.

Waar belastingplichtig?

Waar u belasting moet afdragen is geregeld in het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen dat Nederland en België hebben afgesloten. Hebt u een vaste inrichting in België, dit is bijvoorbeeld een winkel of kantoor, dan zult u belastingen moeten afdragen in België. Indien er geen sprake is van een Belgische vaste inrichting dan ligt de belastingplicht normaliter in uw woonland, ook al verricht u werkzaamheden in een België. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het Team GWO.

Vestiging in België

Als u een vestiging in België opent, krijgt u te maken met de Belgische sociale wetgeving en belastingen. Als u met een zelfstandige activiteit wilt beginnen, in hoofdberoep of in bijberoep, en daarvoor een ondernemingsnummer aanvraagt, dan moet u in de meeste gevallen de basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen.  De  Vlaamse overheid heeft een informatieve website waar u aan de hand van steekwoorden meer informatie krijgt over de loonboekhouding in België. Meer informatie vindt u op de website van www.vlaanderen

De Nederlandse overheid heeft een speciale website opgezet voor ondernemers. Hier vindt u ook veel informatie over ondernemen in België: Rijksdienst voor Ondernemend NederlandHier vindt u ook informatie over het aanvragen van subsidie voor het inhuren van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.

Als u in België te maken heeft met Btw-afdracht dan is de Federale Overheidsdienst Financiën verantwoordelijk. Hier vindt u ook veel informatie over BTW: financien.belgium.be . Op de website van de Nederlandse belastingdienst vindt u ook relevante informatie: Nederlandse belastingdienst.

Detacheren

Detacheren is niet hetzelfde als werken in twee of meerdere lidstaten.

Verklaring toepasselijke wetgeving – detacheren

Wanneer een persoon gedeeltelijk werkzaamheden verricht in het woonland Nederland en ook nog voor een stuk werkt in België, is onder bepaalde voorwaarden (25% criterium) de sociale zekerheidswetgeving van het woonland Nederland van toepassing. Het verschil met de situatie van detachering is, dat het bij werken in meerdere lidstaten in principe niet gaat om een  tijdelijke onafgebroken periode en dat  de betrokken persoon niet voor 100% tewerkgesteld is in het buitenland.  Om problemen en discussies met de sociale zekerheidsinstanties in woon- en werkland te vermijden, raden wij steeds aan een A1-verklaring aan te vragen.

Indien iemand woonachtig is in Nederland, normaal gesproken in het woonland Nederland werkzaamheden verricht en door zijn werkgever of als zelfstandige tijdelijk (in het algemeen niet langer dan 24 maanden én voor een onafgebroken periode) wordt uitgezonden naar België om aldaar werkzaamheden te gaan verrichten, dan kan deze persoon onder bepaalde voorwaarden toch sociaal verzekerd blijven in zijn woonland Nederland.  Van belang is dat men ziet dat het hier gaat om een uitzonderingssituatie. Is niet aan de voorwaarden voldaan of is voor ingang van tewerkstelling in het buitenland geen geldige detacheringsverklaring (A1) aangevraagd, dan zal de sociale zekerheid van het werkland van toepassing zijn overeenkomstig de algemene regel.

Wilt u zich als zelfstandige vanuit Nederland tijdelijk detacheren naar een andere lidstaat, dan kunt u informatie vinden op de website van de SVBMocht u personeel uit Nederland meenemen, dan gelden de EU-regels voor wat betreft de toepassing van de sociale zekerheid. Dit geldt ook als u personeel van uw Nederlandse vestiging wilt detacheren naar België. Meer informatie hierover vindt u onder de kop Vaststellen sociale verzekeringen