Vaststelling sociale verzekeringen

U hebt met EU-wetgeving te maken als u opdrachten in Duitsland uitvoert en personeel meeneemt naar Duitsland, als u in Nederland personeel aan het werk hebt dat in Duitsland woont of personeel in dienst hebt dat zowel in Nederland als in Duitsland werkt. De regels onder welk sociaal verzekeringsrecht een werknemer valt zijn vastgesteld in de Europese Verordening 883 uit 2004.

Voor werknemers gelden de volgende regels

 • Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.
 • De hoofdregel is dat de werknemer onder het sociaal verzekeringsrecht valt van het land waar hij werkt.
 • Woont uw werknemer in Nederland en werkt hij voor u (ook) in Duitsland, dan valt hij onder de Nederlandse sociale verzekeringen.
 • Woont u werknemer in Duitsland en werkt hij ook in Duitsland en deze werkzaamheden zijn 25% of meer van zijn totale werktijd, valt deze werknemer onder het Duitse sociale verzekeringsrecht. Let op, per 1 juli 2023 kan dit veranderen als uw werknemer alleen in homeoffice werkt. In dit artikel leest u meer hierover.
 • Woont uw werknemer in Duitsland en hij werkt voor een Duitse werkgever (hierbij telt een zogenaamde Mini-job mee) en voor u, en de werkzaamheden in Duitsland zijn 25% of meer van de totale werktijd, dan valt deze werknemer onder de Duitse sociale verzekeringen.
 • Werkt uw werknemer ook als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld in Duitsland), dan bepaalt het werknemerschap de sociale verzekeringen.
 • Het is ook mogelijk uw werknemer naar een ander land te detacheren. Hieraan zijn verschillende voorwaarden verbonden. Uw werknemer blijft dan vallen onder de sociale zekerheid van Nederland. Meer informatie leest u hier.
 • In alle grensoverschrijdende situaties is het handig om een beslissing te hebben van de SVB waarin het sociale verzekeringsrecht is vastgesteld. Deze zogenaamde A1-verklaring kunt u samen met uw werknemer bij de SVB aanvragen.

Voor zelfstandigen gelden de volgende regels

 • Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.
 • De hoofdregel is dat de zelfstandige valt onder het sociaal verzekeringsrecht waar hij de werkzaamheden uitvoert
 • Heeft de zelfstandige in Nederland een vestigingsadres (dit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen) en voert opdrachten in Duitsland uit, dan valt hij onder de Nederlandse sociale verzekeringen.
 • Hebt u opdrachten in Nederland en in Duitsland en de werkzaamheden in Nederland zijn minder dan 25% van de totale werktijd of omzet, dan valt u onder de Duitse sociale zekerheid.
 • Bent u naast zelfstandige ook werknemer, dan bepaalt het werknemerschap het sociale verzekeringsrecht.
 • Het is ook mogelijk om uzelf te detacheren naar Duitsland. Hieraan zijn voorwaarden verbonden, hier leest u daar meer over.
 • Werkt u als zelfstandige in meerdere landen, dan kunt u de A1-verklaring bij de SVB aanvragen.

Handzame overzichten

 • Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure uitgegeven, waarin u na kunt kijken onder welk sociaal verzekeringsrecht u of uw werknemer valt bij grensoverschrijdende situaties. Deze brochure kunt u hier downloaden.
 • De Europese Commissie heeft een goed leesbare brochure uitgegeven waar de verschillende regelingen worden uitgelegd met betrekking tot het sociale verzekeringsrecht in grensoverschrijdende situaties. Deze handleiding kunt u hier downloaden

Let op: Deze regels betreffen alleen het sociale verzekeringsrecht en bepalen niet waar u of uw werknemer belastingplichtig is.

Belastingen worden afgedragen in het land waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Hierop zijn uitzonderingen. Informeer hiernaar bij uw GrensInfoPunt.