Vaststelling sociale zekerheid

Waar u sociaal verzekerd bent, wordt geregeld door de Europese Verordening voor de Sociale Zekerheid (Vo. 883/2004). Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing! De hoofdregel is dat de u onder het sociaal verzekeringsrecht valt in het land waar u werkt. Maar wat als u of uw werknemer in meerdere lidstaten werkt?

U hebt met EU-wetgeving te maken als u opdrachten in België uitvoert en personeel meeneemt naar België, als u in Nederland personeel aan het werk hebt dat in België woont of personeel in dienst hebt dat zowel in Nederland als in België werkt.

Bij werknemers

In grote lijnen gaat het om de volgende regels bij werknemers:

Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.

  • De hoofdregel is dat de werknemer onder het sociaal verzekeringsrecht valt van het land waar hij werkt.
  • Woont uw werknemer in Nederland en werkt hij voor u (ook) in België, dan valt hij onder de Nederlandse sociale verzekeringen.
  • Woont uw werknemer in België en werkt hij ook in België en deze werkzaamheden zijn 25% of meer van zijn totale werktijd, valt deze werknemer onder het Belgische sociale verzekeringsrecht.
  • Woont uw werknemer in België en hij werkt voor een Belgische werkgever en voor u (Nederlandse werkgever), en de werkzaamheden in België zijn 25% of meer van de totale werktijd, dan valt deze werknemer onder de Belgische sociale verzekeringen.
  • Werkt uw werknemer ook als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld in België), dan bepaalt het werknemerschap de sociale verzekeringen.

Bij zelfstandigen

In grote lijnen gaat het om de volgende regels bij zelfstandigen:

Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.

  • De hoofdregel is dat de zelfstandige valt onder het sociaal verzekeringsrecht waar hij de werkzaamheden uitvoert
  • Heeft de zelfstandige in Nederland een vestigingsadres (dit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen) en voert opdrachten in België uit, dan valt hij onder de Nederlandse sociale verzekeringen.
  • Hebt u opdrachten in België en in Nederland en de werkzaamheden in Nederland zijn minder dan 25% van de totale werktijd of omzet, dan valt u onder de Belgische sociale zekerheid.
  • Bent u naast zelfstandige ook werknemer, dan bepaalt het werknemerschap het sociale verzekeringsrecht.

Handzaam overzicht

Het Bureau voor Belgische Zaken heeft een brochure uitgegeven, waarin u na kunt kijken onder welk sociaal verzekeringsrecht uw werknemer of u als ondernemer valt bij grensoverschrijdende situaties. Deze brochure kunt u hier downloaden.

Detacheren

Let op, detacheren is niet hetzelfde als werken in twee of meerdere landen.