Ondernemen in Nederland vanuit Duitsland

Werkgever in Duitsland

U bent werkgever in Duitsland en denkt erover na om een vestiging te openen in Nederland of uw bedrijf naar Nederland te verplaatsen. Wat zijn dan de gevolgen voor uw personeel? En wat zijn de gevolgen voor u als werkgever? Als werkgever moet u de beoordeling maken of uw personeel in Nederland of in Duitsland loonbelastingplichtig is en waar uw werknemers sociaal verzekerd zijn. Ook als u van plan bent om iemand aan te nemen die in Nederland woont, krijgt u met deze vragen te maken. Voor de meeste vragen vindt u het antwoord op onze website.

Hier kunt u zich als buitenlandse onderneming aanmelden bij de Nederlandse belastingdienst.

Zelfstandige in Duitsland

Als u als zelfstandig ondernemer in Nederland gaat werken, krijgt u te maken met de Nederlandse belastingwetgeving en het Nederlandse sociale verzekeringssysteem.

Per situatie verschilt het waar u belasting moet afdragen. Dit hangt af van het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingen. Dit verdrag heeft Nederland samen met Duitsland afgesloten. Woont u in Duitsland en bent u zelfstandig ondernemer, dan zult u waarschijnlijk alleen in Duitsland belasting moeten afdragen.

Hebt u in Nederland een vaste inrichting, dan bent u over de inkomsten uit deze vestiging in Nederland belastingplichtig.

Sociale zekerheid

Als u in Duitsland minder dan 25% van uw inkomen verdient, valt u onder de Nederlandse sociale verzekeringen. U bent dan verplicht verzekerd tegen ziektekosten en WLZ. Daarnaast hebt u recht op Nederlandse kinderbijslag en bouwt u een ouderdomspensioen op in Nederland.

Hebt u een eigen onderneming en bent u daarnaast in loondienst, dan bepaalt de loondienstverhouding waar u sociaal verzekerd bent. Bijvoorbeeld: u bent zelfstandig ondernemer in Nederland en daarnaast bent u in loondienst in Duitsland, dan valt u alleen onder de Duitse sociale zekerheid. Het maakt bij deze beoordeling niet uit of de baan in Duitsland verzekeringsplichtig is of niet (Minijob).

Informatie

Doordat “ondernemen in Nederland” een ingewikkelde kwestie kan worden, is het raadzaam hierover van te voren informatie op te vragen bij een gespecialiseerde belastingadviseur of accountant. Deze adviseurs kunnen u ook meer vertellen over de verschillen in aftrekmogelijkheden, bijvoorbeeld bij een auto van de zaak.

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met het begeleiden van ondernemers die over de grens willen werken. In Nederland kunt u veel informatie krijgen bij de Kamer van Koophandel. In Duitsland kunt u informatie vinden bij onder andere de IHK, Handwerkskammer en Kreishandwerkerschaft.

 

Twijfelt u over een vraag, of heeft u het juiste antwoord niet gevonden? Dan kunt u contact opnemen met het GrensInfoPunt bij u in de buurt. Zij geven u dan antwoord of verwijzen u eventueel door naar instanties die u verder kunnen helpen.

Downloads: