Vaststelling sociale verzekeringen

U hebt met EU-wetgeving te maken als u opdrachten in Nederland uitvoert en personeel meeneemt naar Nederland, als u in Duitsland personeel aan het werk hebt dat in Nederland woont of personeel in dienst hebt dat zowel in Nederland als in Duitsland werkt.

De regels onder welk sociaal verzekeringsrecht een werknemer valt zijn vastgesteld in de Europese Verordening 883 uit 2004.

In grote lijnen gaat het om de volgende regels bij werknemers:

Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.

  • De hoofdregel is dat de werknemer onder het sociaal verzekeringsrecht valt van het land waar hij werkt.
  • Woont uw werknemer in Duitsland en werkt hij voor u (ook) in Nederland, dan valt hij onder de Duitse sociale verzekeringen.
  • Woont u werknemer in Nederland en werkt hij ook in Nederland en deze werkzaamheden zijn 25% of meer van zijn totale werktijd, valt deze werknemer onder het Nederlandse sociale verzekeringsrecht.
  • Woont uw werknemer in Nederland en hij werkt voor een Nederlandse werkgever en voor u (een Minijob telt hierbij mee), en de werkzaamheden in Nederland zijn 25% of meer van de totale werktijd, dan valt deze werknemer onder de Nederlandse sociale verzekeringen.
  • Werkt uw werknemer ook als zelfstandig ondernemer (bijvoorbeeld in Nederland), dan bepaalt het werknemerschap de sociale verzekeringen.

In grote lijnen gaat het om de volgende regels bij zelfstandigen:

Er is maar 1 sociaal verzekeringsrecht van toepassing.

  • De hoofdregel is dat de zelfstandige valt onder het sociaal verzekeringsrecht waar hij de werkzaamheden uitvoert
  • Heeft de zelfstandige in Duitsland een vestigingsadres (dit moet aan bepaalde voorwaarden voldoen) en voert opdrachten in Nederland uit, dan valt hij onder de Duitse sociale verzekeringen.
  • Hebt u opdrachten in Nederland en in Duitsland en de werkzaamheden in Duitsland zijn minder dan 25% van de totale werktijd of omzet, dan valt u onder de Nederlandse sociale zekerheid.
  • Bent u naast zelfstandige ook werknemer, dan bepaalt het werknemerschap het sociale verzekeringsrecht.

Overzicht

Wonen in
Werk in Nederland
Werk in Duitsland
Sociale zekerheid in

Nederland

Nederland

Nederland

Nederland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Duitsland

Werknemer ≥25%

Zelfstandige

Werknemer

Zelfstandige ≥25%

Werknemer ≥25%

Zelfstandige

Werknemer

Zelfstandige

 

Werknemer

Werknemer

Zelfstandige

Zelfstandige

Werknemer

Werknemer

Zelfstandige

Zelfstandige ≥25%

Nederland

Duitsland

Nederland

Nederland

Duitsland

Duitsland

Nederland

Duitsland

Aanmelden in Nederland als werkgever

Als uw werknemer in Nederland sociaal verzekerd is, moet u zich als werkgever aanmelden bij de Nederlandse belastingdienst als werkgever. Het aanmeldformulier vindt u op de website van de Nederlandse belastingdienst. Op dit formulier vindt u ook de gegevens die u als bijlagen mee moet sturen. Deze mogen ook in het Duits zijn.

Meer informatie

Het Bureau voor Duitse Zaken heeft een brochure uitgegeven, waarin u na kunt kijken onder welk sociaal verzekeringsrecht uw werknemer valt bij grensoverschrijdende situaties. Deze brochure kunt u hier downloaden.

In alle grensoverschrijdende situaties is het handig om een beslissing te hebben van de DVKA waarin het sociale verzekeringsrecht is vastgesteld. Deze zogenaamde A1-verklaring kunt u samen met uw werknemer bij de DVKA aanvragen.

Deze regels betreffen alleen het sociale verzekeringsrecht en bepalen niet waar u of uw werknemer belastingplichtig is.