Wonen in België, werken in Nederland

Wanneer u in België woont en in Nederland werkt, dan betaalt u loonbelasting in Nederland. Als grensarbeider kunt u onder voorwaarden gebruik maken van de aftrekposten en tegemoetkomingen die het Nederlandse belastingstelsel voorziet (kwalificerende buitenlandse belastingplicht).

Een inwoner van België die in Nederland werkt, valt ook in Nederland onder het sociale verzekeringsstelsel. Toch betekent dit niet direct dat u al uw Belgische rechten kwijtraakt. Een aantal zaken is heel anders geregeld in Nederland, maar andere blijven hetzelfde. Zo bent u bijvoorbeeld wel verplicht om een Nederlandse ziektekostenverzekering af te sluiten maar houdt u uw eigen mutualiteit en kunt u in België ook gebruik blijven maken van Belgische medische zorg.

In het geval dat u volledig werkloos wordt, vraagt u in België een werkloosheidsuitkering aan. 

Als u kinderen hebt en uw partner werkt in België, dan wordt met voorrang Belgische kinderbijslag uitbetaald eventueel aan te vullen met het hogere bedrag van het Nederlandse én het kindgebonden budget. De Nederlandse kinderbijslag is lager en wordt toegekend tot 18 jaar. Indien uw partner niet werkt en geen Belgische uitkering ontvangt, bestaat bij voorrang recht op Nederlandse kinderbijslag. Mogelijk kan er een aanvulling bestaan op de Belgische kinderbijslag. Voor ( studerende) kinderen vanaf 18 jaar heeft u wél recht op Belgische kinderbijslag.

In Nederland is het pensioen anders geregeld. U bouwt AOW op en meestal heeft de werkgever een collectief bedrijfspensioen. 

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

In deze animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid. Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een GrensInfoPunt bij u in de buurt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt