Wonen in België, werken in Duitsland

Een werknemer in Duitsland betaalt loonbelasting in Duitsland. Dit geldt ook voor inwoners van België die in Duitsland werken. Als grensarbeider kunt u onder voorwaarden (voldoen aan de 90% regeling) gebruik maken van de aftrekposten en tegemoetkomingen die het Duitse belastingstelsel voorziet. U moet hiervoor de voorwaarden van de 90% regeling vervullen, dat betekent dat 90% van uw wereldinkomen in het betreffende kalenderjaar onder de Duitse belastingplicht valt. Of uw inkomen, dat niet onder de Duitse belastingplicht valt, bedraagt niet meer als € 10.908 (2023). De ingehouden loonbelasting is afhankelijk van de betreffende Steuerklasse, welke afhankelijk is van de gezinssituatie. 

Een inwoner van België die in Duitsland werkt, valt ook in Duitsland onder het socialeverzekeringsstelsel. Toch betekent dit niet direct dat u al uw Belgische rechten, bijvoorbeeld bij de mutualiteit kwijtraakt. Wanneer u in Duitsland verzekerd voor ziektekosten bent, kunt u over de Belgische mutualiteit toch gebruik maken van de Belgische medische zorg en bijvoorbeeld naar uw Belgische arts gaan. Een voorwaarde hiervoor is wel dat u zich als grensarbeider registreert bij de mutualiteit in België.

In het geval dat u volledig werkloos wordt, vraagt u in België een werkloosheidsuitkering aan.

Als u kinderen hebt en de andere ouder werkt in België dan wordt met voorrang Belgische kinderbijslag  uitbetaald. Er kan een aanvulling vanuit Duitsland komen als de Duitse kinderbijslag daar hoger is. Indien de andere ouder niet werkt en geen Belgische uitkering ontvangt, bestaat bij voorrang recht op Duitse kinderbijslag. Sinds 2019 zijn in België de kinderbijslagregelingen per Gewest verschillend geregeld.

In Duitsland is het pensioen via de Deutsche Rentenversicherung geregeld. Een Duitse werknemer die in België woont maar in Duitsland werkt,  bouwt Altersrente (rustpensioen / pension de veillesse) op. Een collectieve pensioenverzekering (Betriebsrente, assurance groupe) is in Duitsland minder gebruikelijk. Vraag aanvullende informatie bij uw werkgever. Voor een Hinterbliebenrente (een overlevingspensioen / pension de survie) moet men gehuwd zijn geweest. Meer informatie ontvangt u bij de Duitse Rentenversicherung. 

Verblijfsvergunning

Indien u geen EU nationaliteit heeft, mag u niet zonder verblijfs-/werkvergunning in Duitsland werken. Meer informatie hierover vindt u op de Website van het Bundesministerium des Innern. Deze website is ook in het engels. 

Werken in meerdere landen

Als u in meerdere landen werkzaam bent kunnen andere regels voor u gelden, voor zowel de sociale zekerheid als belastingen. In dergelijke gevallen raden we u aan altijd contact op te nemen met team GWO of het GrensInfoPunt voor een persoonlijk advies.

Algemene informatie over werken in een ander EU-land

In deze animatiefilm krijgt u algemene informatie over werken in een ander EU-land en de gevolgen voor uw sociale zekerheid. Voor uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met een adviseur bij een GrensInfoPunt.

Hier vindt u GrensInfoPunten
in de buurt